Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt sender på høring forslag til endringer i tilskuddsordningen Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering (markedsordningen).

Norsk filminstitutt (NFI) sender 25.03.24 på høring forslag til endringer i tilskuddsordningen Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering og endring i forskrift 31. oktober 2016 nr. 1264 om tilskudd til audiovisuell produksjon. 

Høringsfristen er satt til mandag 24. juni 2024. 

Dokumenter

Høringsbrev

Høringsnotat

 • Vera Karena Perez Holm
  • Vera Karena Perez Holm

  • Seksjonsleder forvaltning
  • Telefon: +47 995 04 699
  • E-post: vera.holm[@]nfi.no
 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no