Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) tilbyr totalt 84 millioner kroner i refusjonsramme fra insentivordningen til innspilling av dramaserien The Devil’s Star og spillefilmen Troll 2, og til spesialeffektarbeid på seriene The Last of Us sesong 2 og Star Trek: Strange New Worlds sesong 3   

Foto av troll som blir skutt på med rakett som sprenger
Bilde fra Troll. Foto: Jallo Faber / Motion Blur / Netflix

 
– Vi gleder oss over at vi denne gang kan tilby refusjonsramme til to store norskspråklige produksjoner for det internasjonale markedet. Dette innebærer å vise frem norske troll og natur og at Jo Nesbøs roman Marekors blir dramatisert. Det er også bra for norsk kreativ næring at Storm studios denne gangen har fått oppdrag med spesialeffekter til to store internasjonale dramaserier. Totalt er dette fire store internasjonale produksjoner som vil bli sett over hele verden, sier Kjersti Mo, direktør i NFI.
 
Insentivtilsagn gir rett på inntil 25 % i refusjon til produksjoner som produseres helt eller delvis i Norge. Kostnadene må være påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge. Refusjon blir utbetalt etter at produksjonen er ferdig, og revidert regnskap er lagt frem. 

Om produksjonene

The Devil’s Star er en norskspråklig dramaserie basert på Jo Nesbø-romanen Marekors, og har handling fra Oslo og omegn. Serien har tidligere fått refusjonsramme i to andre søknadsrunder og har nå til sammen en refusjonsramme på 93 millioner kroner. Dette bidrar til at produksjonen nå blir lagt til Norge i sin helhet. 

Troll 2 er oppfølgeren til Troll, den mest sette ikke-engelskspråklige filmen på Netflix noensinne. Igjen er det Roar Uthaug som skal regissere og Motion Blur som produserer. Filmen skal blant annet spilles inn i Nidarosdomen i Trondheim. Troll 2 kommer til å bli den norskspråklige spillefilmen med størst budsjett til nå.     

Det Emmy-prisvinnende norske studioet Storm Studios skal gjøre spesialeffekter for seriene The Last of Us sesong 2 og Star Trek: Strange New Worlds sesong 3. Det har de tidligere også gjort for blant annet Black Panther: Wakanda Forever og The Last of Us, sesong 1.   

Kreativ næring

– At et norsk selskap igjen får to store VFX-oppdrag for amerikanske storproduksjoner, viser at norsk filmindustri er langt fremme med hensyn til teknologi og produksjonskvalitet. Insentivordningen er opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge. Dette bidrar til økt aktivitet og kompetansebygging i Norge, og at kreativ næring blir en stadig viktigere næringsvei. Når disse produksjonene velger å komme til Norge, kan dette også fungere som en døråpner for flere oppdrag for norske filmarbeidere og leverandørindustri, sier Kjersti Mo.  

Om søknadsrunden for 2024

18 produksjoner søkte insentivordningen innen fristen 23. november 2023. Det ble søkt for totalt åtte spillefilmproduksjoner, ni dramaserier og en dokumentarfilm. Samlet sum søkerne oppgav at de ville bruke på produksjon i Norge er 1,113 milliarder kroner. Totalt søkt refusjonsramme er på 278,3 millioner kroner. Les mer om søkerne her

– Antall søknader viser at Norge er en attraktiv destinasjon for filmproduksjoner, med flotte filmlokasjoner, dyktige filmarbeidere og etterarbeidshus, og god infrastruktur. Gjennom de fire produksjonene som nå får tilsagn fra insentivordningen får vi verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, og kunnskapsbygging og erfaringsløft i bransjen. Ikke minst er det veldig spennende med den erfaringen som disse digre norskspråklige produksjonene vil gi bransjen her hjemme, sier Kjersti Mo. 

Disse produksjonene tilbys refusjonsramme i 2024

The Devil’s Star 
Format: Dramaserie 
Søker: Working Title Television Ltd 
Tilbudt refusjonsramme: 52.875.000 kr 
  
– Dette blir en stor dramaserie, basert på et Jo Nesbø-univers, som nå blir produsert i Norge. Med denne siste refusjonsrammen har vi muligheten til å legge produksjonen til Norge i sin helhet, som er veldig bra etter en lang periode i 2023 hvor det er har vært urovekkende stille for mange av våre norske leverandører og crew, forteller Tor Arne Øvrebø i Living Daylights Productions, norsk produsent for produksjonen. 
– Målet nå er å gjennomføre opptaket i løpet av 2024, og videre etterarbeid i 2025, så dette vil stimulere norsk filmbransje i over et og et halvt år. Det er mange dyktige folk og spesialisert utstyr i Norge, så nå håper vi å engasjere mange gjennom prosjektfasen, sier Øvrebø.    
 
Troll 2 
Format: Spillefilm 
Søker: Motion Blur 4 AS 
Tilbudt refusjonsramme: 11.375.000 kr
 
– Vi er utrolig stolte over hva vi fikk til sammen med regissør Roar Uthaug på Troll. Filmen er fortsatt verdens mest sette ikke-engelskspråklige film på Netflix. Vi kan love at Troll 2 blir et stort eventyr, sier produsentene Kristian Strand Sinkerud og Espen Horn, som går i gang med opptakene i mars.   
De to produsentene mener at insentivordningen er et veldig viktig virkemiddel for at Norge skal være konkurransedyktige som produksjonsdestinasjon.  
– Med økte norske insentiver kan vi bidra til å bygge norsk filmbransje og sette Norge enda mer på verdenskartet, sier Troll-produsentene.     
 
Star Trek: Strange New Worlds S3  
Format: Dramaserie 
Søker: Storm Studios AS   
Tilbudt refusjonsramme: 10.000.000 kroner 
 
The Last of Us S02  
Format: Dramaserie 
Søker: Storm Studios AS   
Tilbudt refusjonsramme: 9.750.000 kroner 
 
 – Vi har samarbeidet med disse produksjonsselskapene på tidligere produksjoner, så det har vært en naturlig prosess der alle ønsker å bygge videre på disse relasjonene og skape nye film og TV-opplevelser sammen, sier Thomas Reppen i Storm Studios. Han mener disse etablerte relasjonene og den nye insentivrammen gjør Storm Studios enda mer attraktiv som samarbeidspartner på de store internasjonale produksjonene, og gjør det lettere å gjøre innsalg og booke fremtidige produksjoner. 

– Insentivordningen er med på å åpne døren til et enda større marked som vi ellers ikke ville hatt tilgang til, og den lar oss skalere opp og heve kompetansenivået i bransjen vår. Vi satser på å komme i gang med arbeidet vi skal gjøre på disse to produksjonene Star Trek og The Last of Us nå i første halvår, forteller Thomas Reppen i Storm Studios. 

Om insentivordningen

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt.   

Insentivordningen er en refusjonsbasert ordning der film- og serieproduksjoner med bred internasjonal distribusjon kan søke om å få refundert inntil 25 % av godkjente produksjonskostnader i Norge. Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme kultur, historie og natur i Norge. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske og samiske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk og samisk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.  

Vilkår for tilskudd

 
For å få innvilget refusjonsramme fra insentivordningen er det et vilkår at produksjonen har minimum 30 prosent internasjonal finansiering, samt kan dokumentere bred internasjonal distribusjon. Produksjonen må minimum ha et totalt produksjonsbudsjett på 25 mill. kroner for spillefilm, 10 mill. kroner for dokumentarfilm,10 mill. kroner per episode for dramaserier og 5 mill. kroner per episode for dokumentarserier. Produksjonen må produseres helt eller delvis i Norge, og må ha et budsjett som viser et minimumsforbruk av godkjente kostnader i Norge på 4 mill. kroner. 

Refusjonsramme

 
Produksjonene som får innvilget søknad, får tilbud om tilskudd mot avregning. Det vil si at utbetaling fra ordningen først skjer etter at produksjonen er ferdig. Refusjonsbeløp til blir kalkulert basert på regnskap for produksjonen i Norge. Kostnader påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av refusjon til utbetaling.  

Prioritering av søknadene

Ved saksbehandling foretas en rangering av de kvalifiserte søknadene i henhold til gitte vurderingskriterier, som er basert på formål med insentivordningen. Prioriteringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonens totalbudsjett, budsjettet for produksjonen i Norge, produksjonens internasjonale distribusjon, andel privat finansiering, andel internasjonal finansiering, og hvorvidt den norske budsjettandelen vil styrke den norske filmnæringen. Prosjektene som kvalifiserer for ordningen blir tilbudt en refusjonsramme i henhold til rangeringen av prosjektene, så langt budsjettet for søknadsrunden rekker. 

 • Dag Asbjørnsen
  • Dag Asbjørnsen

  • Seksjonsleder
  • internasjonale relasjoner
  • Telefon: +47 402 22 151
  • E-post: dag.asbjornsen[@]nfi.no
 • Tina Beate Goa Fagerheim
  • Tina Beate Goa Fagerheim

  • Produksjonsfaglig rådgiver Insentivordning og Sørfond
  • Telefon: +47 416 71 012 
  • E-post: tina.fagerheim[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no