Norsk filminstitutt

Nå kan filmproduksjoner som er utsatt grunnet koronasituasjonen søke NFI om Produksjonstilskudd 2.

-  Jeg er veldig glad for at NFI nå kan iverksette Produksjon 2, et tiltak som skal bidra til å ferdigstille produksjoner som er rammet av koronasituasjonen. Dette grepet varslet vi allerede før påske fra NFI at vi vi ville iverksette, om så innenfor de midlene vi allerede disponerte for 2020. Heldigvis har Regjeringen foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett å tilføre Filmfondet tilsvarende sum som våre krise-tiltak vil koste, sier NFI-direktør Kjersti Mo.

Kjersti Mo

Hun legger til:

- Disse 85 millionene gjør det mulig å hjelpe de kriserammede produksjonene, og samtidig opprettholde våre vanlige tilskuddsordninger slik at vi nå fortsatt kan gi tilskudd til fremtidige serier og filmer. Derfor har vi satt ny frist for søknad om tilskudd til spillefilm etter markedsordningen 16.juni, og det er vi alle veldig glade for. 

- I sum betyr dette at påbegynte produksjoner kan fullføres, samtidig som det åpner for flere produksjoner og mer norsk film i framtida, sier NFI-direktøren.

Gjelder alle formater

Produksjon 2 vil sikre aktivitet og omsetning i alle formater, dvs kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier, i en hardt rammet bransje. Tiltaket vil også sørge for at filmer raskere når sitt marked, for eksempel på kino.

Forutsetningen for en fungerende norsk bransje er at produksjon og aktivitet holdes på så nært nivå som før pandemien som mulig. Også for NFI er det viktig å se de prosjektene vi allerede har gitt produksjonstilskudd realisert. Derfor åpner vi altså nå for en andre runde produksjonstilskudd som skal gjøre det mulig å fullføre allerede eksisterende produksjoner, med siste søknadsfrist 4. juni.

Man søker i søknadsportal i nytt skjema HER. Siste frist 4. juni klokka 12.00.

Om ordningen:

NFI vil bevilge inntil 80 millioner kroner til tiltaket Produksjon 2 for å sikre at produksjoner som allerede har mottatt produksjonstilskudd skal kunne ferdigstilles.

Hvilke produksjoner kan søke Produksjon 2?

Produksjon 2 kan søkes for filmer og serier som har fått produksjonstilskudd fra NFI vedtatt før 15.3.2020, som samtidig ikke hadde ferdigstilt første master denne datoen - og som samtidig hadde opprinnelig planlagt opptaksstart/animasjonsstart i 2020.

I tillegg må følgende tilfredsstilles: 

Produksjonen har hatt eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til COVID-19 situasjonen påløpt fra og med den 10.3.2020 til og med 30.6.2021.

Disse produksjonene kan ikke søke Produksjon 2:

 • Minoritets co-produksjoner 
 • Produksjoner som har fått tilskudd fra den norske insentivordningen

Hvilke kostnader kan legges i Produksjon 2 budsjettet?

 • Bare del av merkostnad som ikke kan dekkes innenfor godkjent budsjett etter replanlegging er gyldig kostnad i produksjon 2 budsjettet. 
 • Allerede påløpte COVID19-relaterte ekstrakostnader etter 10.3.2020 
 • Budsjettert COVID19-relaterte ekstrakostnader som vil påløpe fram til og med 30.6.2021. 
 • Uforutsettposten i Produksjon 2 kan maksimalt utgjøre 5 % av totalt godkjent budsjett for Produksjon 2.

Se detaljert beskrivelse for definisjoner av ekstrakostnader: HER

Hva som ikke kan legges i Produksjon 2 budsjett

 • Generelt dekkes ikke bortfall eller økt behov for finansiering, co-produksjon, insentivordninger, investeringer eller forhåndssalg
 • Renter på lån som inngår i prosjektets dokumenterte fullfinansiering 
 • Merkostnad relatert til valuta for finansieringsbidrag

Se detaljert beskrivelse for begrensing av hva som ikke kan inkluderes i Produksjon 2 HER

Gir Produksjon 2 økt grunnlag for etterhåndstilskudd (EHT)?

Produksjon 2 adderes ikke til EHT-grunnlaget om filmen har eller får tilbud om EHT. 

Gjennomførbarhet

Prosjektet må kunne gjennomføres etter at Produksjon 2 er bevilget. Produksjoner som ikke ansees å kunne gjennomføres enten på grunn av finansieringsbortfall, manglende alternativ finansiering eller manglende realistisk framdriftsplan vil få avslag.

NFIs tilskuddsandel av godkjent budsjett i Produksjon 2

 • Dramaserier og dokumentarserier - 20% 
 • Kinofilm - 65% 
 • Dokumentar utenom kinofilm og serier - 70% 
 • Kortfilm - 85% 
 • Nye veier filmer - tilskuddsandel lik NFIs andel ved tilskudd til produksjon.

Annet relevant

Se mer detaljert om begrensinger, vurdering av gjennomførbarhet, forbehold, varighet av eventuelt tilbud om tilskudd, dokumentasjon for utbetaling og regnskap HER

Søknadsfrist og vedtak

 • Søknadsfrist for alle formater: kan søkes fortløpende – men senest innen 4. juni 2020 kl 12:00
 • Vedtak kan bli gjort i flere omganger fra og med 10. juni til og med 3. juli 2020
 • Varighet av tilbud om produksjon 2-tilskudd settes til 15.9.2020 for alle. Prosjektet må da være fullfinansiert – inkludert produksjon 2. Etter denne dato bortfaller tilbudet om produksjon2 til prosjektet uten videre beskjed. 

Søknadsdokumenter

Dette framgår av søknadsskjemaet