Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt setter av inntil 25 millioner til en produksjonsgaranti som har som formål å sikre at norske produksjoner kan igangsettes uten å risikere gå konkurs i tilfelle avbrudd på grunn av Covid19.

NorskFilminstitutt_EA_Kjersti_Mo-1069_web
Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt

-Ettersom det har vist seg umulig for norske film- og serieproduksjoner å få kjøpe forsikring mot ekstrakostnader i tilfelle avbrudd av produksjoner på grunn av Covid19, velger vi nå å sette opp en tilskuddsordning som skal gi produsentene den økonomiske tryggheten de trenger for å kunne gå i gang med nye produksjoner nå. Dette er penger vi da håper vi ikke må dele ut, men vi er forberedt på å gjøre det, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.   

Dette grepet vil sikre aktivitet og omsetning i en hardt rammet bransje, og sørge for at filmproduksjoner kan igangsettes med akseptabel risiko. Forutsetningen for en fungerende bransje er at produksjon og aktivitet opprettholdes. Norsk filminstitutt ønsker med denne garantiordningen at prosjekter som allerede har fått tilsagn om tilskudd blir realisert.

Les kriteriene for Koronarelatert produksjonsgaranti her

Kamera in action

Filmbransjen har etterlyst ordningen

I juli ble innspillingen av spillefilmen Ingenting å le av stoppet – for andre gang - på grunn av koronatilfeller i staben. Første gang var det fordi hele landet stengte ned i mars, og andre gang på grunn av koronasmitte i staben. På grunn av slike tilfeller ber en samlet filmbransje om hjelp.

I et intervju med NRK i forbindelse med saken Filmbransjen mistet hver tredje krone, etterlyser produsent Synnøve Hørsdal en garantiordning som senker risikoen for å gå løs på nye prosjekter. Det er nemlig umulig for produksjoner å kjøpe forsikringer som dekker koronanedstenging.

– Om en produksjon blir rammet av dette er det fatalt. Det trenger ikke være enorme summer i en slik garanti, men den bør være der om man blir rammet, sier Hørsdal til NRK.

Bakgrunn

Norsk filminstitutt omdisponerte før påske totalt 85 millioner kroner fra eksisterende tilskuddsordninger som beredskapsmidler inn i flere nyopprettede tiltak, da det ble tydelig at krisen ville strekke seg over tid. Midlene ble kompensert av Kulturdepartementet i revidert nasjonalbudsjett i juni, for at tiltakene ikke skulle medføre full stans i produksjonstilskudd for resten av året. Disse midlene ble i stor grad prioritert inn i en ordning som fikk navnet Produksjon 2.  Disse korona-rammede prosjektene mottok totalt 54,6 millioner kroner i tilskudd fra NFI.

Det er de resterende pengene av de opprinnelige avsatte 85 millionene som nå går inn i den nye garantiordningen for norske produksjoner. Dersom noen av disse midlene blir brukt, vil dette gi en tilsvarende reduksjon av budsjettet for filmfondet i 2021

  • Jakob Berg
    • Jakob Berg

    • Kommunikasjonsrådgiver
    • Telefon: +47 971 977 66
    • E-post: jakob.berg[@]nfi.no