Norsk filminstitutt

Vi ønsker flest mulig norske filmer på kino denne høsten og gjør en midlertidig endring i tilskuddsordningen for lansering av film i Norge. Dette skal bidra til å redusere risiko for produsentene og øke markedsføringsressurser for de filmene som lanseres. Tiltaket vil gjelde for filmer som blir lansert i perioden 1. juli – 31. desember 2020.

Tiltaket går ut på at vi øker makismalandel tilskudd fra 50 til 75 % av godkjente regnskapsførte kostnader, eller maksimalt 3.200.000 kroner. Produksjoner med norsk hovedprodusent vil bli prioritert. Utover disse endringer gjelder dagens saksbehandlingsregler.

Hensikten er først og fremst å gi de norske kinofilmene et ekstra løft. Med et større lanseringsbudsjett vil filmene stille sterkere og være mer synlige i konkurransen med internasjonale filmer.

At andelen tilskudd blir økt vil også bidra til å redusere risikoen for produsent, og dermed virke som et insentiv for å holde på lanseringstidspunktet, slik at vi får en god og variert norsk filmhøst.

Gå til søknadsveiledningen for å søke tilskudd til lansering i Norge.

 • Marianne Hjerpseth
  • Marianne Hjerpseth

  • Seksjonsleder medvirkning og arena
  • Telefon: +47 930 28 889
  • E-post: marianne.hjerpseth[@]nfi.no
 • Anne Sofie Døskeland
  • Anne Sofie Døskeland

  • Jurist ( i permisjon)
  • Telefon: +47 481 20 778
  • E-post: anne.sofie.doskeland[@]nfi.no