Norsk filminstitutt

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

pexels-photo-265152.jpg

Lanseringskonsulent utland

En av våre lanseringskonsulenter utland går av med pensjon og vi søker nå en kompetent og motivert erstatter. Du skal jobbe i team med konsulenter og produksjonsrådgivere for å realisere målene innen dokumentarfilm. NFI har utarbeidet en strategi som løper mot 2025, der et av satsingsområdene er å stimulere til en bredde av finansieringskilder. Som lanseringskonsulent utland vil du bidra til at NFI realiserer dette målet på en god måte.

Du skal også bidra til målet om å fremme norske historier av høy kvalitet, og målet om å fremme mangfold og talentutvikling. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers og dele erfaring og kompetanse. Søknadsfrist 17. april.

Les mer og søk stillingen her