Norsk filminstitutt
pexels-photo-265152.jpeg

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

Seksjonsleder kommunikasjon

Vi søker en strategisk kommunikasjonssjef som klarer å navigere i et komplekst felt med flere bransjer, målgrupper, kommunikasjonskanaler og interessenter. Du har trolig interesse for film, dataspill og serier og ønsker å bidra til at NFI leverer på sin nye strategi mot 2025. Ditt engasjement for god kommunikasjon og formidling er også tydelig. 

Søknadsfrist er 15. august. Du kan lese mer og søke stillingen her

Seksjonsleder for produksjonsfaglig rådgivning

Som seksjonsleder vil du ha en sentral rolle i prosjekter der målet er å styrke norske fortellingers vilkår. Du vil også ha et viktig ansvar innen  tilskuddsforvaltningen, som er Norsk filminstitutts kjernevirksomhet. Seksjonslederen inngår i en faglig svært sterk seksjon med engasjerte og initiativrike medarbeidere, og har personalansvar for avdelingens produksjonsrådgivere, som søknadsbehandler, evaluerer og videreutvikler tilskuddsordningene innen utvikling og produksjon av alle formater.

Søknadsfrist er 8. august. Du kan lese mer og søke stillingen her

Seksjonsleder medvirkning og arena

Vi tror du er en leder med god prosessforståelse og erfaring med offentlig forvaltning. Videre har du erfaring fra strategisk samarbeid, gjerne med ulike fagområder.

Søknadsfrist er 15. august. Du kan lese mer om stillingen og søke her

Rådgiver med fagansvar for barn og unge

Hvis du har erfaring fra kultursektoren innen formidlingsarbeid, mangfolds- og rekrutteringsarbeid for barn og unge, kan dette være den rette muligheten for deg.

Søknadsfrist er 15. august. Du kan lese mer om stillingen og søke her

Vil du bidra til utviklingen og posisjoneringen av norsk film?

Filmkonsulent - fiksjonsfilm, 4 års åremål

Som filmkonsulent forvalter du Norsk filminstitutt sitt oppdrag med tilrettelegging for utvikling og produksjon av et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner. Du skal stimulere til fremstilling av verk med høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, som har potensiale til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt, og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje.

Søknadsfrist er 16. august. Du kan lese mer om stillingen og søke her

Filmkonsulent - fiksjonsfilm (Neo/talentordning) - 4 års åremål

Et omfattende strategiarbeid og en grundig evaluering av våre eksisterende tilskuddsordninger konkluderer med at vi skal videreutvikle konsulentordningen. Samtidig er talentutvikling løftet opp som ett av de strategiske målene for NFI de neste årene. To av NFIs filmkonsulenter får dermed et særskilt ansvar knyttet til den nyetablerte talentordningen Neo, og arbeidet med å legge til rette for at nye stemmer fra et bredt lag av befolkningen setter sitt preg på historiene vi forteller om og til hverandre. Her vil du få en sentral rolle.

Søknadsfrist er 15. august. Du kan lese mer om stillingen og søke her

Talentrådgiver

NFI skal legge til rette for at nye stemmer fra et bredt lag av befolkningen setter sitt preg på historiene vi forteller om og til hverandre. For å få til dette trenger vi en visjonær og drivende talentrådgiver.

Har du erfaring fra utviklingsarbeid og skapende prosesser, filmfaglig kompetanse og interesse for forvaltning og strategiske  spørsmål knyttet til film? Da er du kanskje den vi ser etter.

Søknadsfrist er 15. august. Du kan lese mer om stillingen og søke her