Norsk filminstitutt

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

pexels-photo-265152.jpg

Avdelingsdirektør produksjon og internasjonale relasjoner

Vår nye avdelingsdirektør er ansvarlig for saksbehandling knyttet til produksjon og det internasjonale arbeidet. Ambisjonen er å legge til rette for økt gjennomslagskraft med hensyn til ekstern finansiering til norske prosjekter, og her er posisjonering og innsikt avgjørende. Sammen med kompetente medarbeidere vil du tilrettelegge for deltakelse og synliggjøring av norske produksjoner på internasjonale arenaer, og bruke mulighetene som ligger i nye plattformer og markeder. Det er helt vesentlig å sikre at tilskuddsordningene som ligger i avdelingen håndteres effektivt og profesjonelt innenfor rammene av forvaltningsloven, bidrar til ønsket måloppnåelse og evalueres jevnlig for å sikre kontinuerlig forbedring. Søknadsfrist er 14. november.

Les mer og søk stillingen her

 

Produksjonsrådgiver spillefilm  

Norsk filminstitutt søker en produksjonsrådgiver i Oslo. Stillingen vil saksbehandle søknader om tilskudd til norske filmer, med spesielt ansvar for spillefilmområdet. Som produksjonsrådgiver skal du bidra til at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av norske audiovisuelle produksjoner av høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, som har potensial til å utfordre og nå et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, likestilt og bærekraftig bransje. Du må være interessert i å diskutere og vurdere grep og tiltak som bedrer forholdene for norsk film.

Les mer og søk stillingen her