Norsk filminstitutt

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

pexels-photo-265152.jpg

Kommunikasjonsrådgiver MEDIA Desk Norge

Vi søker ny informasjonsrådgiver til MEDIA Desk Norge. Stillingen er plassert i avdeling for utvikling, spill og publikum (USP) i Norsk filminstitutt og vil rapportere til ansvarlig for MEDIA Desk Norge og seksjonsleder for spillseksjonen.
Kreativt Europa MEDIA er EUs tilskuddsprogram for den audiovisuelle sektoren i Europa.  Formålet med programmet å styrke og videreutvikle den europeiske audiovisuelle industriens kvalitet og konkurranseevne. Norsk deltagelse i EUs MEDIA-program er hjemlet i EØS-avtalen. MEDIA Desk Norge driftes av Norsk filminstitutt.
Søknadsfrist er 16. januar.
 

Produksjonsrådgiver spillefilm

Norsk filminstitutt søker en produksjonsrådgiver i Oslo. Stillingen er plassert avdeling for Produksjon og Internasjonale Relasjoner (PIR). Produksjonsrådgiveren vil inngå i et team av produksjonsrådgivere og rapporterer til seksjonsleder for produksjon.

Les mer om stillingen og søk her