Norsk filminstitutt

Her finner du alle utlyste stillinger. Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke behandler åpne søknader.

pexels-photo-265152.jpg

Jurist

Vil du bidra til Norsk filminstitutts forvaltning av nærmere 850 mill. kr til filmer, serier og spill?

Som jurist hos oss blir du en del av et team med overordnet ansvar for tilskuddsforvaltningen i NFI. Det innebærer utviklingsmuligheter innenfor prosjektstyring (utredninger og forskriftsarbeid) og opplæring (bistå i å styrke forvaltningskompetansen i organisasjonen).  Arbeidet vil gi god kjennskap til norsk film- og spillpolitikk, offentlig forvaltning, tilskuddsforvaltning og klagebehandling.

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 3 september 2023

Seksjonsleder kunstnerisk vurdering

Ett av NFIs satsingsområder er å fremme historier av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell betydning.  Som seksjonsleder kunstnerisk vurdering vil du ha et særlig ansvar for å bidra til at NFI realiserer dette.

Denne stillingen har også et ansvar for å lede og videreutvikle NFIs satsingsområder innen mangfold og talent. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers gjennom å dele erfaring og kompetanse, og ser etter deg som motiveres av dette og som tar initiativ til utvikling og forbedring. 

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 27. august 2023