Norsk filminstitutt

Vi søker samproduksjonsprosjekter for kortfilm til Euro Connection 2023 med søknadsfrist (for norske produsenter) 20. oktober. Euro Connection foregår 30. januar til 1. februar, under den internasjonale3 kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand i Frankrike.

Tid:
Fredag 27. januar - Lørdag 4. februar

Hva er Euro Connection? 

Euro Connection er et europeisk samproduksjonsforum for kortfilm som arrangeres hvert år under kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Forumet har som mål å fremme samarbeid mellom europeisk produksjonsselskaper om kortfilm. I 2023 er følgende land tilknyttet prosjektet: De tre baltiske landene, Belgia, Bulgaria, Croatia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Storbritannia og Østerrike. I 2023 er Ukraina spesielt invitert til å delta.

Hvert av landene som samarbeider med Euro Connection kan nominere et prosjekt ved hjelp av en nasjonal jury (to prosjekter dersom det er flere enn ti nasjonale søknader). En europeisk jury velger så inntil 14 prosjekter som blir presentert i Clermont-Ferrand i februar 2023.

Produsentene på de utvalgte prosjektene inviteres med hotell i fire netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen. Noen reiseutgifter dekkes også. Norsk produsent med utvalgt prosjekt kan søke reisestøtte til Clermont-Ferrand.

Om lag 150 internasjonale delegater (TV-stasjoner, distributører, fond osv.) er til stede under Euro Connection

Festivalen inviterer i tillegg 10-12 produsenter til Producers Focus, disse får anledning til å presentere seg og selskapet sitt under forumet og de får dekket hotell i tre netter, måltider og gratis akkreditering til festivalen. 

Hvem kan søke?

  • Kortfilmprosjekter (fiksjon, animasjon, kreativ dokumentar, VR-prosjekt) med en lengde på inntil 30 minutter.
  • Produsenten må ha til hensikt å utvikle en europeisk samproduksjon. 
  • Prosjekter må ha noe finansiering på plass (fra nasjonalt, regionalt eller lokalt fond, fra TVkanal o.l. - produsentens egenandel godtas ikke som finansiering - se søknadsskjemaet for ytterligere informasjon)
  • Prosjekter som har opptaksstart tidligst juni 2023
  • Prosjekter med tilknyttet produsent som forplikter seg til å pitche på Forumet dersom de blir utvalgt

Frister    

  • Søknadsfrist for norske produsenter: 20. oktober 2022
  • Frist for nominasjon av nasjonalt prosjekt: 31. oktober 2022
  • Frist for innsending av engelsk søknad og manus for nominert nasjonalt prosjekt: 7. november 2022
  • Informasjon til produsent om utvalgte prosjekter: ca 30. november 2022
  • Offentliggjøring av utvalgte prosjekter: medio januar 2023

 

Norske produsenter kan søke på norsk, men prosjektet som velges ut fra Norge må oversettes og søker må derfor sende inn manus og søknad på engelsk senest 7. november klokka 12.00.


Mer informasjon og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Har du spørsmål, ta kontakt med Arna Marie Bersaas eller Toril Simonsen.


Send søknad merket med Euro Connection 2023 til post@nfi.no innen 20. oktober.

 

Kontakt

Arna Marie Bersaas

Lanseringskonsulent utland
+47 928 13 088
amb[@]nfi.no

Arna Marie Bersaas