Er du arbeidsgiver, fagleder eller tillitsvalgt i filmbransjen? På dette kurset gir representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet deg verktøy for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Tid:
Torsdag 25. januar
kl. 12.00 - 15.00
Sted:
Lillebil, Filmens Hus

Meld deg på

Hvordan kan vi sikre en trygg arbeidsplass for alle i norsk filmbransje?

I kjølvannet av NFIs seminar «Let’s talk about sex! om kjønnsbalanse i norsk filmbransje», #metoo og #stilleforopptak ser NFI behovet for mer informasjon og økt kunnskap om seksuell trakassering, og om hvordan vi sammen kan bidra til å sikre en trygg og inkluderende filmbransje som ikke er diskriminerende.

Derfor inviterer vi i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet til et tretimers kurs om seksuell trakassering for å gi arbeidsgivere, fagledere og tillitsvalgte i filmbransjen konkrete verktøy som kan bidra til å kjenne igjen uakseptabel oppførsel i arbeidslivet.

I løpet av kurset skal vi gjennom

  • Trakasseringsforbudet på 1-2-3.
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Risikovurdering - seks enkle grep.
  • Tenkte og reelle caser.

Målgruppe: Produsenter, regissører, fag-, produksjons- og innspillingsledere, fagforbundsledere, filmformidlere og tillitsvalgte i film- og TV-bransjen.