Norsk filminstitutt

Tirsdag 1.februar inviterer NFI til et digitalt informasjonsmøte i forkant av neste søknadsfrist for formidling av dataspill.

Tid:
Tirsdag 1. februar
12.30 – 13.30
Sted:
På Teams

Ny tilskuddsordning 

Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill er en ny tilskuddsordning som et ledd i å styrke arbeidet med formidling av dataspill i Norge.

NFI inviterer nå til et informasjonsmøte i Teams der vi blant annet går gjennom hva som er fokuset for spillformidling, og forklarer nærmere om hvilke typer søknader vi kan gi tilskudd til gjennom denne tilskuddsordningen.

Vi vil også gi litt mer informasjon om avgrensningene og fokuset for ordningen, med vekt på hva vi legger i at arrangementene skal bidra til å sette dataspill inn i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk kontekst. 

På møtet vil vi også svare på alle spørsmål dere måtte ha rundt søknadsprosessen, og hva som skal til for å kunne søke på ordningen.

Delta på informasjonsmøtet her
 
Vi anbefaler alle å lese retningslinjer og forskrift i forkant:

"Formidlingstiltak er tiltak som skaper møteplasser mellom publikum og spill, og styrker møtet mellom utøvere og ett eller flere dataspill ved å sette det inn i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk kontekst."

Arrangementet er åpent og krever ikke påmelding. Send gjerne en epost til christina.iverson@nfi.no dersom du ønsker å få en påminnelse i forkant av arrangementet. 

Neste søknadsfrist er tirsdag 8. februar 2022

Ordningen vil ha minimum to årlige søknadsfrister. Det vil åpnes for en ny søknadsrunde høsten 2022.


Fra NFI stiller: 

Kaja Hench Dyrlie, Konstituert avdelingsdirektør Utvikling, spill og publikum 
Magnus Tellefsen, Dataspillrådgiver 
Christina Iverson, rådgiver spillformidling 

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson