Norsk filminstitutt

Velkommen til panelsamtale om kortfilm og kvalitet. I januar lanserte Norsk filminstitutt nye kunstneriske kvalitetskriterier. Formålet med kriteriene er å etablere et verktøy for bransjen generelt og for filmkonsulentene spesielt, i deres i arbeid med vurdering av søknader. Er det mulig å enes om begrepets betydning?

Tid:
Fredag 14. juni
14.00
Sted:
Pan, Grimstad kulturhus

Hvem definerer egentlig en films kulturelle verdi - beslutningstakerne, filmskaperne selv eller publikum? Kan det å faktisk nå ut til sitt publikum defineres som kvalitet?

Paneldeltakerne har med seg hver sin kortfilm de mener representerer KVALITET. Hva er kvaliteten i nettopp disse filmene og hvorfor er det så vanskelig å enes om og definere begrepet? Velkommen til en utforskende prat om et komplisert tema!

I panelet:

Thea Hvistendahl

Thea Hvistendahl, filmregissør
Thea Hvistendahl er utdannet filmregissør. Hun har markert seg som en kreativ og skarp historieforteller med en tydelig visuell profil, og hennes kortfilmer og musikkvideoer har vunnet flere filmer.  For hybridfilmen Adjø Montebello (2017) mottok hun strålende kritikker og 4 nominasjoner til Amanda. Hvistendahls neste prosjekt, kortfilmen Satans barn, er ventet i 2019.

 

Jonas Brenna

Jonas Brenna, produsent/innkjøper, Aftenposten
Jonas Brenna er produsent og innkjøper / Aftenposten. Siden han begynte i 2013 har han sikret avishuset en historisk Gullrute, en Oscar-shortlisting, Amanda-nominasjon og rekke andre priser og nominasjoner. Gjennom samarbeidet med Kortfilmfestivalen er Aftenposten i dag den største tilbyderen av kortfilm i Norge. Brenna er utdannet journalist og har tidligere jobbet i NRK, hvor han blant annet var med å utvikle den gullrute-vinnende serien "Prosjekt Perfekt".

 

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen (2).jpg

Lars Daniel Krutzkoff Jakobsen, kortfilmkonsulent, NFI
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen er filmkonsulent for kortfilm hos Norsk filminstitutt. Han har gjort en rekke filmer, deriblant to spillefilmer. Han har også jobbet for NRK Radio og undervist i filmmanus på Nordland Kunst- og Filmfagskole og Westerdals. Krutzkoff Jacobsen var i sin tid mest kjent for å ha innført trashfilmen til Norge, men var også i mange år en omstridt kronikør i norske aviser.

 

Kalle Løchen

Kalle Løchen, tidligere utvalgsleder for innkjøpsordningen for film
Kalle Løchen har vært redaktør av tidsskriftet Film & Kino, og har tidligere arbeidet som filmkonsulent ved Norsk Filminstitutt, Midtnorsk filmsenter og Viken Filmsenter. Kalle har også sittet mange år i utvalget for Innkjøpsordningen ved Norsk filminstitutt. Han er for tiden frilans filmformidler.

 

 

Cecilie Stranger-Thorsen
©Stig Jarnes - www.stigjarnes.com

Moderator: Cecilie Stranger-Thorsen, filmkonsulent, Viken filmsenter
Cecilie Stranger-Thorsen startet som film- og spillkonsulent ved Viken filmsenter januar 2019. Cecilie har arbeidet lenge i Sverige og Danmark og har arbeidet bredt med tradisjonelle distribusjonsplattformer gjennom det nordisk TV-samarbeidet og som produsent for Nordisk Panorama i Malmö. Hun har også arbeidet med nye metoder for utvikling, distribusjon og publikumsarbeid, som uavhengig konsulent og i 2018 som utviklingsleder for BoostHbg, et filmsenter for nye format og utviklingsmetoder i Skåne.

 

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk filminstitutt, Viken filmsenter og Aftenposten.

Kontakt

Elisabeth Aalmo

Rådgiver Kreativt Europa MEDIA Desk
+47 932 66 554
elisabeth.aalmo@nfi.no

Elisabeth Aalmo

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger
+47 917 35 598
christina.iverson@nfi.no

Christina Iverson