NFI:LAB arrangerer utviklingssamtaler for produsenter, regissører og distributører av dokumentar eller spillefilm Freddy Neumann

Tid:
Torsdag 3. mai - Fredag 4. mai
10:00 - 15:30
Sted:
Filmens Hus
Pris:
2000,- per prosjekt
Søknadsfrist
2018-04-16

Målgruppe: inntil 6 spillefilm- eller dokumentarfilmprosjekter (kinofilm) som har mottatt tilskuddsmidler til utvikling og/eller produksjon (kinofilm) fra NFI, offentlige institutsjoner eller andre.

Søknad skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse som skal inneholde en beskrivelse av filmen, foreløpig posisjonering, en definering av kunstnerisk og publikumstrategisk mål (visjon) og en foreløpig lanseringsstrategi; Hvordan, Når, Hvor og i Hvilken offentlig debatt?
  • Distribusjon, kino- og festivalplaner (maks 3 sider)
  • Tittel/lengde på prosjektet
  • Navn på produsent/regissør/distributør
  • Relevant cv & filmografi på produsent/regissør/distributør
  • Bekreftelse på at søkerne har mottatt tilskuddsmidler til utvikling og/eller produksjon (kinofilm) fra NFI og/eller regionale filmsentre.
  • Tilskudd fra TV-stasjoner, Fritt Ord eller andre relevante tilskuddsgivere bør også sendes med.
  • Distribusjon, kino- og festivalplaner

sendes til Nedin Mutic

Søknadsfrist: 16. april

Lanseringsstrategier retter seg mot dokumentar og spillefilmprodusenter i samarbeid med regissør og distributør som har prosjekt under utvikling/produksjon. Prosjektet (kinofilm) bør ha et klart nasjonalt og/eller internasjonalt lanseringspotensial. Samtalene vil gi produsent i samarbeid med regissør og distributør mulighet til å utvikle en lanseringsstrategi med fokus på best mulig italesetting av ferdig film.

Om Freddy Neumann
Freddy Neumann er spesialist i strategiske kommunikasjonsløsninger for film. Han er ansvarlig for all PR strategi ved Danish Documentary  Production gjennom sitt firma Neumann PR & Strategic Communications. Hans fokus ligger i strategisk konsultasjon,  kommunikasjonsledelse, agenda setting, bedrift og produkt branding, samfunnsrelasjoner og mediaforståelse. Som PR og markedføringsspesialist fokuserer Freddy Neumann fremfor alt på film (dokumentar og fiksjon).
Hans kunder finner man både i den danske og den internasjonale filmindustrien. Freddy er også gjesteforeleser for blant annet Dok. Inkubator I København.