Vi utlyser fire reisestipend á inntil kr. 5 000, for deltakelse på Les Arcs Industry Village 15-18 desember 2018. Ny søknadsfrist er onsdag 21. november 2018. 

Tid:
Lørdag 15. desember - Tirsdag 18. desember
Sted:
Les Arcs, Frankrike
Onsdag 21. november
2018-11-21

Målgruppe: Spillefilmprodusenter som leter etter europeiske samprodusenter.  

Norsk filminstitutt ønsker å legge til rette for at norske produsenter kan finne finansiering og samarbeidspartnere Europa, med spesiell vekt på Frankrike. NFI har derfor innledet et samarbeide med det Les Arcs European Film Festival om deltakelse på festivalens marked.  Dette initiativet følger opp fokuset på Norge på markedet i 2015.

Norsk filminstitutt kan som del av dette samarbeidet sende inntil fire produsenter til årets marked, som har et spesielt fokus mot Polen

Deltakelse på Les Arcs Industry Village 2018 gir:

 

  • Bransje-akkreditering, som gir tilgang til alle aktiviteter på markedet
  • Deltakelse på en-til-en-møter, konferanser, nettverks-lunsjer og mottakelse organisert av markedet
  • Invitasjon til åpningsseremoni, middag og mottakelse 16 desember

Som del av den norske delegasjonen slipper man å betale deltakeravgift. Man får i tillegg tre netter på dobbeltrom på festivalhotellet (inkludert frokost) og vil bli hentet med shuttlebuss på flyplassen i Genève om behov.

Stipendet på inntil 5.000 kroner vil kunne dekke deler av kostnaden til reise og evt overnatting ut over de tre nettene som dekkes av festivalen.

NFI vil velge ut de fire deltakerne til den norske delegasjonen etter at markedet har kunngjort hvilke prosjekt som er valgt ut til Industry Village. Om du har søkt om deltakelse, men ikke har kommet med, kan du altså også søke NFI om å delta som del av den norske delegasjonen.

Søknaden må inneholde

Faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta på Les Arcs Industry Village
Relevant CV
Budsjett for reise og overnatting (hotell 3 netter er inkludert)
Opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra
Prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt filmprosjekt aktuelt for samproduksjon med eller finansiering fra Europa
Du trenger ikke levere dokumentasjon på akkreditering da vi vil velge ut deltakerne i samarbeide med Les Arcs.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden.
Velg fanen stipend til deltakelse på kurs i utlandet og merk søknaden «Les Arcs 2018».Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider
Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.
Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner», kapittel 2. 

Søknadsfrist: onsdag 21. november 2018

 

RELATERT:
Les mer om stipend til kurs i utlandet. 
Les mer om Les Arcs Industry Village 2018

Kontakt

Rune Tellefsen

Fagleder Kurs- og kompetanse NFI:LAB
+47 22 82 24 05
rune.tellefsen@nfi.no

Rune Tellefsen