Norsk filminstitutt

Er medvirkning mer enn et buzz-ord? 

Hvordan kan vi involvere barn og unge i kulturtilbud på en god måte? Hvordan får man tak i målgruppen, og bør vi betale de som medvirker?

Tid:
Tirsdag 5. september
09:00 - 12:00
Sted:
Cinemateket i Oslo

Meld deg på

Barn og unges mulighet for, og krav på å medvirke i eget kulturtilbud ble løftet i Barne- og ungdomskulturmeldingen som ble lagt fram i 2021. I dette arrangementet utforsker vi medvirkningens betydning for kulturell treffsikkerhet.

Kunst og kulturuttrykk med barn og unge som målgruppe skal gi barn og unge anledning til å si sin mening om, og delta i, skapelsen av disse prosjektene. Dette gjelder både festivaler, kulturinstitusjoner, filmproduksjoner og visningsarenaer.

Men hva betyr dette egentlig? Hvordan skal det foregå, hvordan får vi tak i de rette folka og hvordan skal vi få til relevant medvirkning?

Det er fort gjort å tenke at barn og unges involvering er et sidespor til det «egentlige» prosjektet, men er det mulig å snu på det? Er ikke barn og unges medvirkning egentlig nøkkelen til suksess for å nå denne målgruppen?

 

Program

Seminarets programverter er Mina Bakstad Zunic, Raheel Borghei og Mari Schytz fra AMA UNG, Amandusfestivalens ungdomsredaksjon. De er alle 2. trinns-elever på Create - Lillehammer kreative videregående skole.  

08:45 Registrering / kaffe

09:15 Velkommen ved Julie Ova, avdelingsdirektør Formidling og Samfunn, NFI

09.20 Samtale: Hva er nøkkelen til god medvirkning?

ByVerkstedet har siden oppstarten i 2013 aktivt inkludert barn og unge i prosjekter innen by- og stedsutvikling for å inspirere til kreativitet, samarbeid og eierskap. I samtalen belyser Jinn Jansen hvilken betydning medvirkning har for barn og unge selv, i tillegg til den relevans og nytteverdi de tilfører arbeidet.

Jinn Jansen jobber tverrfaglig med by- og stedsutvikling hos DARK Arkitekter. Hun er tidligere leder for ByVerkstedet der hun hadde ansvar for en rekke medvirkningsprosjekter for barn og ungdom. Hun har jobbet som produsent innen samtidskunst og ser medvirkning som et verktøy for å skape engasjement, samarbeid og tilhørighet hos publikum.

 

09.40 Filmproduksjon - Barn og unge i den kreative prosessen

Hvordan sikrer vi at de historiene vi ønsker å formidle til barn og unge oppleves relevant for dem?

Differ Media har involvert elever fra Jeriko og Sagene barneskole i utviklingsfasen av dokumentarfilmen With Grace. Produsent Johanne Kristensen Sandvik forteller om hvordan elevene ble involvert og hvilken betydning barnas frie, umiddelbare respons har hatt for å ferdigstille dokumentaren.  

Smallville Films er i postproduksjon på dramaserien Solo, som tar utgangspunkt i livet til VGS-elevene på Create. Serien beskrives som «Fame møter Skam», og elever fra skolen har laget musikken til serien. Produsent Lillian Løvseth, og de tidligere elevene Lea Tesfamichael og Ola Vasaasen, forteller om medvirkningsprosessen med å lage filmmusikk til en dramaserie fra deres eget skolemiljø.

Pause

10.30 Ungdom sitt avtrykk på filmfestivaler

Hvordan jobber festivalene for å tiltrekke seg barn og rekruttere unge? Er det mulig å gi dem rom til å sette sitt eget preg på store arrangementer, og hvilken egennytte får festivalene selv ved å knytte til seg unge?

Oslo Pix Ung har gjennomført to festivaler med medvirkning fra ungdom. En programgruppe har hatt ansvar for utvelgelse av filmer og en produsentgruppe har bidratt med gjennomføringen av selve festivalen. Programsjef Johanne Svendsen Rognlien deler sin erfaring med å rekruttere ungdom fra Osloskolen, sine tanker om hva de vil prioritere å jobbe med videre, og hvorfor.

Amandusfestivalen har barn og ungdom som kjernemålgruppe og har bygget opp sin festival rundt de unges egenproduksjon og interesse for film. Festivalsjef Stine Marie Solem og programsjef og produsent Eivind Nordengen forteller hvordan Amandus gjennom mange år har jobbet med medvirkning, viktigheten av å involvere de unge og ha et fast samarbeid med videregående skole. Programvertene Mina, Raheel og Mari deler sin erfaring om AMA UNG.

11.15 Oppsummering ved Julie Ova, NFI

Målet med dagen er kunnskapsdeling, og kompetansedeling knyttet til medvirkning for barn og unge. Vi oppsummerer dagen og ser framover.

Lett lunch og prat etter seminarets slutt.

Arrangementet strømmes og tilgjengeliggjøres i etterkant.