Norsk filminstitutt

Er du nysgjerrig på samproduksjon av dataspill og hvilke fordeler det kan gi ditt selskap? Har du et prosjekt du ønsker samprodusent til, eller ønsker du å gå inn i andres prosjekter? Da bør du melde deg på infomøte om internasjonal samproduksjon.

Tid:
Onsdag 6. april
11:00 - 12:00
Sted:
Webinar
Pris:
Gratis

Meld deg på

Norsk filminstitutt har inngått et samarbeid med en rekke europeiske land om å skape en felles møteplass og marked for internasjonal samproduksjon. Dette er en unik mulighet for norske selskaper til å knytte kontakter over landegrensene og delta i europeiske samproduksjoner. Samproduksjon byr på nye kilder for finansiering, kompetanseheving og nettverksbygging i nye territorier.

Informasjonsmøte

Den nye avtalen gir norsk spillbransje mulighet til å ta del i European Games Co Production Programme, som tilbyr et europeisk kontaktnettverk, matchmaking og coaching gjennom det kommende året.

Allerede nå kan norske spillprodusenter melde seg på første ledd i programmet, som er et informasjonsmøte der det blir gitt mer informasjon om samproduksjon og det videre programmet. Det gjennomføres flere slike informasjonsmøter digitalt, og møtet den 6. mars klokka 11.00 er spesielt rettet mot norske aktører - vi anbefaler derfor å velge denne datoen når dere melder dere på. Hvis dere ikke har mulighet kan dere også delta på et av de andre webinarerne - alle foregår på engelsk.

Landene som deltar i programmet er Frankrike, Tyskland, Spania, belgia, kroatia, Danmark, Irland, Nederland, Norge og Tunisia. Programmet er støttet av Kreativt Europa MEDIA.

Veien videre

Dette webinaret er første ledd i et program som foregår i flere moduler (digitalt) over hele året, der du etter hvert vil kunne få mentor-veileder, for deretter å delta i et såkalt matchmaking-møte, der du møter potensielle internasjonale produksjonsselskaper for å diskutere konkrete muligheter for samarbeid og samproduksjon. I siste instans vil utvalgte deltakere få lov å pitche sine samproduksjonsprosjekter i et åpent forum, der de etter pitch kan møte potensielle utgivere og finansiører.

Les mer her.

Slik melder du deg på

For å melde deg på, kikk på "Meld deg på", klikk så på "Select a date" og velg onsdag 6. april klokken 11:00 - 12:00. Webinaret som finner sted på dette tidspunktet er spesifikt rettet mot norske aktører. Dersom tidspunktet ikke passer vil det også være mulig å velge en annen dato. 

Se en presentasjon av programmet her.

Kontakt

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen