Norsk filminstitutt

Utbetaling av tilskudd

Følgende ordninger skal benytte dette skjemaet for å anmode om utbetaling. Anmodningen skal leveres i søknadsportalen.

  • Insentivordningen 
  • Garantiordning
  • Kompensasjonsordningen for tapt billettssalg
  • Produksjonstilskjudd 2
  • Promotering av norsk film i utlandet  2021