Norsk filminstitutt

Utbetaling av tilskudd 

Følgende ordninger/virksomheter skal benytte dette skjemaet for å anmode om utbetaling. 

 

P72 - Insentivordningen
P73 - Filmsentrene- fondene (Regional filmsatsing)
P77 - Produksjon 2
P77 - Garantiordning
P77 - Nasjonale profileringstiltak
P77 - Kompensasjon ved flytting av premiere
P77 - Internasjonal finansiering og posisjonering
P77 - Internasjonal distribusjon
P78 - Bygdekinoen (Film- og dataspilltiltak)
P78 - ISFI (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Noneda (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Tvibit Filmvekthus (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Den nasjonale filmkommisjonen (Film- og dataspilltiltak)