Norsk filminstitutt

Utbetaling av tilskudd

Følgende ordninger/virksomheter skal benytte dette skjemaet for å anmode om utbetaling. 

P72 - Insentivordningen
P73 - Filmsentrene- fondene (Regional filmsatsing)
P78 - Bygdekinoen (Film- og dataspilltiltak)
P78 - ISFI (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Noneda (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Tvibit Filmvekthus (Film- og dataspilltiltak)
P78 - Den nasjonale filmkommisjonen (Film- og dataspilltiltak)