Norsk filminstitutt

Det er produksjonsselskapet bak et prosjekt som søker om utviklings- eller produksjonstilskudd fra NFI. Som regissør eller manusforfatter er man derfor avhengig av å samarbeide med en produsent for å kunne søke om tilskudd. Produsenten kan dermed oppfattes som den nøkkelposisjonen som har mest makt til å bestemme sine samarbeidspartnere. Men hvem samarbeider produsentene med? Vi har undersøkt følgende hypotese: Mannlige produsenter velger mannlige regissører og manusforfattere. Kvinnelige produsenter velger også mannlige regissører og manusforfattere.

Statistikken viser at når det søkes om produksjonstilskudd for spillefilm og kinodokumentar velger nesten fire av fem menn å samarbeide med mannlige regissører (se Tabell 1 og 2). Også når det gjelder manusforfattere havner valget på menn i nesten 70 prosent av tilfellene. I tråd med hypotesen ser vi også at kvinnelige produsenter velger å engasjere mannlige regissører og manusforfattere 60 prosent av gangene. Det samme gjelder når mannlige og kvinnelige produsenter går sammen om å velge. Funnene er basert på et solid antall observasjoner, henholdsvis 469 og 440 over fem år, og viser at dette er en klar tendens i bransjen.

Tabell 1 – Kvinneandel når produsenter velger regissører og manusforfattere. Søknader om produksjonstilskudd for spillefilm og kinodokumentar, 2012-2016

 

Regissører

Manusforfattere

Produsenter

Kvinner

Menn

Begge

Kvinner

Menn

Begge

Kvinner

35,4 %

60,4 %

4,2 %

37,5 %

61,1 %

1,4 %

Menn

20,8 %

78,4 %

0,7 %

28,6 %

67,8 %

3,5 %

Begge

28,6 %

57,1 %

14,3 %

21,4 %

64,3 %

14,3 %

Tabell 2 – Kvinneandel når produsenter velger regissører og manusforfattere. Søknader om produksjonstilskudd til spillefilm, 2012-2016

 

Regissører

Manusforfattere

Produsenter

Kvinner

Menn

Begge

Kvinner

Menn

Begge

Kvinner

35,6 %

60,6 %

3,8 %

37,1 %

62,1 %

0,8 %

Menn

20,7 %

78,9 %

0,4 %

28,9 %

68,1 %

3,0 %

Begge

28,9 %

60,5 %

10,5 %

21,1 %

71,1 %

7,9 %