Norsk filminstitutt

Vi har tatt en titt på kvinneandelen i utviklings- og produksjonstilskuddene delt ut fra Norsk filminstitutt de siste fem årene. Tallene viser blant annet at kvinneandelen i tilskuddsmassen til produksjonstilskudd tradisjonelt har vært høyere enn i søknadsmassen, for alle formater.

Manuskriptutvikling

Som illustrert i Figur 1, har kvinneandelen i søknadsmassen til manuskriptutvikling holdt seg mer eller mindre stabil siden 2009, med et gjennomsnitt på 31,4 prosent. I tilskuddsmassen har andelen kvinner vært mer variabel, med høyeste måling i 2011 (53,7 prosent) og laveste i 2014 (28,1 prosent). I gjennomsnitt var andelen 39,7 prosent i perioden. I 2016 var 48,4 prosent av de som fikk støtte til manuskriptutvikling kvinner, og dette er den nest høyeste målingen som ble gjort mellom 2009 og 2016.

Kvinneandel-1.jpg
Figur 1

Utviklingstilskudd

Tabell 1 viser en oversikt over kvinneandelen i utviklingstilskudd til spillefilm og kinodokumentar for årene 2012 til 2016. Kvinneandelen i søknadsmassen har ligget mellom 36,4 og 44,8 prosent. Andelen i tilskuddsmassen har vært noe høyere mellom 38,5 og 45,8 prosent i perioden. Ser vi nærmere på kvinneandelen i de ulike nøkkelfunksjonene (Tabell 2) er det kvinnelige regissører som sett over tid kommer dårligst ut og produsenter som kommer best ut.

Tabell 1 - Kvinneandel i søknader og tilskudd til utvikling av spillefilm og kinodokumentar, 2012-2016. Tallene inkluderer kunstnerisk vurderte filmer, nye veier og pakke-/rammefilmer.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Søknader

36,4 %

44,8 %

43,1 %

37,5 %

37,4 %

Tilskudd

38,5 %

42,9 %

45,8 %

40,7 %

39,8 %


Tabell 2 - Kvinneandel i tilskudd til utvikling av spillefilm og kinodokumentar, fordelt på nøkkelposisjoner, 2012-2016. Tallene inkluderer kunstnerisk vurderte filmer, nye veier og pakke-/rammefilmer

 Nøkkelposisjon

2012

2013

2014

2015

2016

Regi

34,6 %

39,8 %

40,0 %

33,8 %

36,1 %

Manus

37,5 %

50,4 %

48,9 %

33,8 %

30,1 %

Produsent

43,4 %

38,6 %

48,5 %

54,4 %

53,0 %

Total

38,5 %

42,9 %

45,8 %

40,7 %

39,8 %

Produksjonstilskudd

Kvinneandelen i søknadsmassen til produksjonstilskudd har tradisjonelt sett vært lavere enn i tilskuddsmassen, for alle formater. Dette er vist i Tabell 3. Det har til tider vært stor variasjon i andelen kvinner som har søkt om produksjonsstøtte, og jevnt over har den vært høyest i søknadsmassen til kinodokumentar, dokumentar og kortfilm.

Tabell 3 - Kvinneandel i søknads- og tilskuddsmassen for produksjonstilskudd til ulike formater, 2012-2016. Tallene inkluderer kunstnerisk vurderte filmer, nye veier, markedsfilmer og pakke-/rammefilmer.

Format

 

2012

2013

2014

2015

2016

Spillefilm

Søknader

24,1 %

27,6 %

35,9 %

28,4 %

29,8 %

Tilskudd

27,8 %

41,1 %

51,3 %

30,6 %

31,1 %

Kinodokumentar

Søknader

47,2 %

33,3 %

53,7 %

52,4 %

33,3 %

Tilskudd

54,2 %

0,0 %

62,5 %

50,0 %

33,3 %

Dokumentar (inkludert serier)

Søknader

36,8 %

44,6 %

32,3 %

33,8 %

48,5 %

Tilskudd

40,1 %

48,9 %

36,4 %

37,2 %

48,2 %

Dramaserier

Søknader

18,1 %

15,0 %

36,1 %

20,7 %

33,9 %

Tilskudd

22,9 %

19,6 %

27,8 %

18,2 %

37,2 %

Kortfilm

Søknader

31,7 %

36,2 %

42,1 %

38,8 %

37,6 %

Tilskudd

39,1 %

44,6 %

61,3 %

50,0 %

43,4 %

Tabell 4 viser kvinneandelen blant mottakere av produksjonstilskudd mellom 2012 og 2016, fordelt på nøkkelposisjonene regissør, produsent og manusforfatter. Også her observerer vi stor variasjon fra år til år og mellom de respektive nøkkelposisjonene og formatene. Variasjonen er blant annet sensitiv på grunn av at antall tilskudd som gis hvert år er begrenset. Tar man utviklingen i hele perioden i betraktning, ser det allikevel ut til at kvinneandelen for samtlige nøkkelposisjoner har vært høyest for dokumentar og kortfilm og lavest for dramaserier.

Tabell 4 - Kvinneandel i produksjonstilskudd til ulike formater, fordelt på nøkkelposisjoner, 2012-2016. Tallene inkluderer kunstnerisk vurderte filmer, nye veier, markedsfilmer og pakke-/rammefilmer.

Format

Nøkkelposisjon

2012

2013

2014

2015

2016

Spillefilm

Regi

22,2 %

33,3 %

61,5 %

17,7 %

33,3 %

Manus

27,8 %

26,7 %

53,9 %

31,2 %

26,7 %

Produsent

33,3 %

63,3 %

38,5 %

42,9 %

33,3 %

Kinodokumentar

Regi

50,0 %

0,0 %

62,5 %

50,0 %

20,0 %

Manus

62,5 %

0,0 %

50,0 %

66,7 %

20,0 %

Produsent

50,0 %

0,0 %

75,0 %

33,3 %

60,0 %

Dokumentar (inkludert serier)

Regi

26,6 %

54,8 %

36,4 %

36,7 %

52,6 %

Manus

34,4 %

56,5 %

36,4 %

36,7 %

44,7 %

Produsent

59,4 %

35,5 %

36,4 %

38,3 %

47,4 %

Dramaserier

Regi

12,5 %

21,4 %

0,0 %

13,6 %

14,3 %

Manus

25,0 %

25,0 %

33,3 %

24,2 %

37,9 %

Produsent

31,3 %

12,5 %

50,0 %

16,6 %

59,4 %

Kortfilm

Regi

34,8 %

39,3 %

64,0 %

46,4 %

33,3 %

Manus

34,8 %

44,6 %

58,0 %

48,2 %

36,4 %

Produsent

47,8 %

50,0 %

62,0 %

55,4 %

60,5 %