Norsk filminstitutt

Det var stor størrelsesforskjell på produksjonsbudsjettene til kvinnelige og mannlige produsenter som søkte om produksjonstilskudd i 2015 og 2016. Som illustrert i Figur 1, hadde mannlige produsenter gjennomsnittlig to ganger større budsjett enn kvinnelige produsenter det første året, og nesten tre ganger større det neste.

Avviket mellom produksjonsbudsjettene til kvinner og menn skyldes nok i høy grad at markedsfilmene har relativt store budsjett, og at kvinneandelen er spesielt lav på dette området. Når det er sagt har kunstnerisk vurderte filmer ofte også store produksjonsbudsjett, og her er kvinneandelen bedre.

Figur 1 Statistikk kjønnsbalanse.JPG
Figur 1