Norsk filminstitutt

Hva er turisme, egentlig? Hvorfra vokser menneskenes trang til å hvile ut et annet sted? Filmen er en usentimental reise gjennom våre motiver for å valfarte til Jerusalem, Venezia og Gran Kanaria. Den avdekker drivkraften bak våre vandringer, og den demonstrerer hvordan turisme i dag er blitt en trussel både mot jordens bærekraft og mot menneskenes kulturhistorie. 

Samproduksjon mellom Dag Hoel i DHF og den finske hovedprodusenten Mika Mattila i Ideasthetic Films. Mika Mattila har gjennom mange år arbeidet som reporter i Beijing og har observert vestlig turisme spille seg ut i Kina. Det har vært til å forundre seg over. Nå undersøker Mattila med denne filmen turisme som kulturfenomen - slik den spiller seg ut ulike steder i verden. Dag Hoel sier at han har gått inn i prosjektet fordi han ser filmen som "et nødvendig, inkvisitorisk blikk på et kulturfenomen som er til gavn og samtidig er dypt problematisk."

Om prosjektet

Produsent
Mika Mattila
Produksjonsselskap
Ideasthetic Oy
Samprodusent
Dag Hoel
Co-produksjonsselskap
Dag Hoel Filmproduksjon AS
Regissør
Mika Mattila
Manusforfatter
Mika Mattila

Tildelinger

Ordning:
Samproduksjon av dokumentar med utenlandsk hovedprodusent
Dato:
08.09.2018
Tilskudd gitt:
200.000 kroner
Budsjett norsk andel:
600.000 kroner