Norsk filminstitutt

Høsten 2016 traff orkanen Matthew Haiti med all sin styrke. Den knuste alt som kom i dens vei, og verst gikk det ut over de som hadde minst.
«Hjem» er en animert kortdokumentar basert på intervjuer med haitianere, først og fremst unge mennesker på terskelen til voksenlivet. De snakker om sine opplevelser da orkanen traff landet, og om fremtiden sett i lys av klimautfordringene. Hjem er en fortelling om tilhørighet og styrke, men også om sårbare menneskers møte med klimaskapte katastrofer. 

Regissør og manusforfatter

Trine Vallevik Håbjørg har blant annet animasjonsfilmutdanning fra Volda og interaksjonsdesign fra Arkitektur- og designhøgskolen. Hun fungerer i mange roller; som regissør, produsent, manusforfatter, animatør, fotograf/illustratør og designer. Hennes siste film, den animerte kortdokumentaren Når jeg hører fuglene synge, har vært vist på festivaler verden rundt og vunnet flere priser.

Om prosjektet

Sjanger
Dokumentarfilm
Produsent
Elin Sander
Produksjonsselskap
Råsalt AS
Regissør
Trine Vallevik Håbjørg
Manusforfatter
Trine Vallevik Håbjørg

Tildelinger

Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
14.02.2020
Tilskudd gitt:
140.000 kroner
Ordning:
Utvikling og produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
22.06.2020
Tilskudd gitt:
875.000 kroner
Totalbudsjett:
2.430.000 kroner
Konsulentvurdering:
Trine Vallevik Håbjørg har vært på Haiti med båndopptaker og intervjuet en rekke innbyggere, primært barn og unge, om hva de opplevde og hva som skjedde da orkanen rammet Haiti og traff dem og deres hjem. Jeg har fulgt prosjektet gjennom flere utviklingsrunder og ser at Håbjørg har en tydelig visjon for filmen og en fin fortellende strek. Hun har inngått samarbeid med erfarne Elin Sander fra Aldeles Film, og med de to sammen har jeg tro på at denne filmen blir en bra 8 minutters animert fortelling om tilhørighet i en klimakrisetid.
Konsulent:
Helle Hansen