Norsk filminstitutt

Barselrop er en kunstnerisk utforskende hybridfilm. En kvinne beskriver ulike indre og mellommenneskelige opplevelser i en ny tilværelse med et nyfødt barn. Kvinnens monolog underbygges eller kontrasteres gjennom iscenesettelser, dokumentarisk materiale og dans. Filmen ønsker å bidra til åpenhet og utvidelse av oppfatninger knyttet til det å få barn samt å være et opplevelsesnært bidrag i arbeidet med å styrke føde- og barselomsorgen og ivaretakelsen av kvinner før, under og etter fødsel. 

Om regissører og manusforfattere

Lisa Enes er utdannet ved Nordland kunst- og filmfagskole og Den norske filmskolen. Hun jobber hovedsakelig som regissør, men inkluderer tekst og klipp i sin kunstneriske praksis. Enes utforsker ofte ulike former for hierarki i sine arbeider. Hennes nyeste film Portør (2022) ble nylig vist på Bergen Internasjonale Filmfestival, hvor den vant prisen for Beste norske kortfilm.

Foto: Portrett av en kvinne fra skuldrene og opp. Bakrunnen er uklar, men grønn. Kvinnen har blå øyne, smiler og har brunt hår løst ned over skuldrene.
Regissør og manusforfatter Lisa Enes. Foto Rasmus Eriksson

Elisabeth Robstad er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Hun har medvirket som skuespiller i flere ulike kortfilmer, blant annet Small Talk, Tommelfingertrikset og Øyet i det høye, og jobber for tiden som skuespiller ved Kilden Teater i Kristiansand. 

Foto: Portrett av en kvinne fra skuldrene og opp, Bildet er i svart-hvitt. Vi ser deler av en mørk topp. Kvinnen har håret oppsatt og smiler uten tenner. Bakgrunnen er lys.
Regissør og manusforfatter Elisabeth Robstad. Foto privat

Om produsenten

Produsent Guro Elvik Strand er utdannet animatør og prosjektleder. Hun har erfaring som oppdragsfilmprodusent, koordinator og produksjonsleder på ulike dramaproduksjoner. Hun er også daglig leder i produksjonsselskapet Frozen Memories AS og har produsert flere kortfilmer med ulike regissører. Hennes første kortfilm Dødtid vant Next Great Filmmaker Award på Berkshire International Film festival i 2019. Hennes nyeste kortfilm Hundedagene hadde premiere på Kortfilmfestivalen i Grimstad 2022.  

Foto: portrett av en kvinne fra brystet og opp. Hun ser ut til å stå ute i naturen, med solen som lys bakfra. Hun har en blå ola-skjorte med en sort topp under. Hun smiler litt og har lysebrunt hår ned til skuldrene.
Produsent Guro Elvik Strand. Foto Petter Solberg Heum


Frozen Memories AS ble etablert i 2021 av produsent/daglig leder Guro Elvik Strand og manusforfatter/regissør Petter Solberg Heum. Frozen Memories ønsker å fortelle historier som inspirerer, bevisstgjør og åpner for debatt - uavhengig av format. 

Om prosjektet

Sjanger
Drama/hybridfilm
Produsent
Guro Elvik Strand
Produksjonsselskap
Frozen Memories AS
Regissør
Elisabeth Robstad og Lisa Enes
Manusforfatter
Elisabeth Robstad og Lisa Enes

Tildelinger

Ordning:
Produksjon av kortfilm etter konsulentordning
Dato:
29.11.2022
Tilskudd gitt:
400.000 kroner
Totalbudsjett:
900.000 kroner
Konsulentvurdering:
Barselrop er en kortfilm med en viktig tematikk, rundt en av de viktigste tidene i mange menneskers liv: graviditet, fødsel og barseltid. Teamet aktualiseres av behovet for flere filmer som behandler denne prekære tiden med særlig fokus på kvinnehelse. Filmen følger en rørende, rytmisk og engasjerende monolog om hovedrollens tanker rundt denne sårbare tiden. En av filmens regissører, Lisa Enes, imponerte stort med sin forrige kortfilm Portøren som vant Beste kortfilm på Bergen Internasjonale filmfestival i år. Jeg er spent på å se hvordan hun som filmkunster kommer til å gripe fatt i denne historien som baserer seg på med-regissør og hovedrollen Elisabeth Robstads personlige historie. Dette er en tverrfaglig kortfilm som på poetisk vis kombinerer film, litterær tekst, musikk og dans. Filmens produsent er et spennende nytt produsenttalent Guro E. Strand. Det er tydelig at teamet har en felles visjon og et stort engasjement for prosjektet.
Konsulent:
Nina M. Barbosa Blad