Norsk filminstitutt

Informasjon om kostnader som kan være grunnlag for beregning av tilskudd i insentivordningen

Informasjon om kostnader jf. Forskrift § 8:

Kostnader påløpt i Norge og utbetalt til skatteytere i Norge er grunnlag for beregning av tilskuddet.

Når mer enn 80 % av de totale godkjente produksjonskostnadene påløper i Norge, vil også øvrige godkjente produksjonskostnader som påløper innen EØS-området danne grunnlag for beregning av tilskuddet, jf. § 7 andre ledd.

Kostnadene skal ikke være høyere enn markedspris.

Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke regnes som godkjente kostnader.

Kostnader som ikke godkjennes av NFI:

Utenlandske viderefakturerte kostnader, bank- valuta- rente- og gjeldskostnader, indirekte produsentgodtgjørelser/overheads, kreditter/avsetninger/kostnader som ikke er utbetalt.

Eksempel på kostnader som ikke godkjennes av NFI etter § 8

Listen er ikke uttømmende. Alle kostnader er gjenstand for en konkret vurdering.

  • Lønn, godtgjørelse eller kompensasjon for medarbeidere/rettighetshavere som ikke er skatteytere i Norge.
  • Lønn, godtgjørelser eller kompensasjon utbetalt av selskap som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge.
  • Kostnader som er viderefakturert fra en leverandør eller et datterselskap i et annet land
  • Dietter for reiser utenfor Norge
  • Kostnader for bruk av norske tjenester og utstyr utenfor Norge
  • Internasjonale reisekostnader

Unntak: Når mer enn 80 % av de totale godkjente produksjonskostnadene påløper i Norge, vil også øvrige godkjente produksjonskostnader som påløper innen EØS-området danne grunnlag for beregning av tilskuddet, jf. § 7 andre ledd.