Norsk filminstitutt

Regjeringen bevilger ekstra midler for å stimulere til mer aktivitet i kultursektoren. Av disse går 55 millioner kroner til den produserende filmbransjen, og skal sikre et bredt og mangfoldig filmtilbud i årene som kommer. Samtidig innfører NFI en ny garantiordning for produksjoner som må avbrytes på grunn av Covid19.

Filmhøsten bilde

-Dette er rett tiltak på rett tid, og vil være en god stimulans for å øke aktiviteten på filmfeltet. Det trengs, etter at bransjen har mistet både inntekt og omsetning på grunn av korona, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Det ble i dag offentliggjort at 130 av de 900 millioner kronene som til sammen er foreslått til kompensasjonsordning og stimuleringsordning til kultursektoren, er satt av til etablerte ordninger, deriblant ordninger som ligger til Norsk filminstitutt.

Regionalt og nasjonalt fordelt

-Disse midlene vil til dels gå via de regionale filmsentrene og dels gå inn i det nasjonale filmfondet. Det vil gjøre det mulig å kunne sette i gang prosjekter som fikk utviklingstilskudd da pandemien rammet Norge i mars. Det er gode prosjekter som vil kunne igangsettes og som vil bidra til aktivitet i filmbransjen. Flere regioner melder om rekordhøye søknadsbunker i høst. Dette kommer befolkningen til gode med gode norske filmer, serier og spill i tiden som kommer, sier Kjersti Mo.

Av de 55 millioner kroner som er fordelt til Norsk filminstitutt, går totalt 10 millioner kroner videre, hvorav 9 millioner kroner fordeles mellom de 7 regionale sentrene etter etablert nøkkel og 1 million kroner går til  Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Fordelingen av stimulansemidlene

 • 55 mill. kroner til Norsk filminstitutt
 • 50 mill. kroner til Norsk kulturfond
 • 8 mill. kroner til KORO – Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet
 • 17 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer.

Stimuleringsordningen etableres fra 1. oktober og utkast til forskrifter for ordningen ble sendt på høring 8. oktober.

500 av de bevilgede millionene skal gå til en stimuleringsordning for kulturfeltet som skal stimulere til aktivitet blant arrangører. Som arrangører regnes blant annet kinoer, og det gjelder både privateide kinoer og kommunale kinoer som ikke er skilt ut som egen enhet. Her skal normale avtalevilkår overfor underleverandører som distributører og filmprodusenter overholdes.

kjersti mony
Kjersti Mo

-Vi er glade for at også kinoene og de andre leddene i verdikjeden blir tilgodesett i denne fordelingen av stimulansemidler, for de er alle like viktige i å opprettholde en sunn og vital filmbransje i Norge, sier Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Inntektsfall og produksjonsgaranti

Tidligere i oktober offentliggjorde Norsk filminstitutt en rapport fra Menon som viste at norsk filmbransje har hatt et inntektsfall på 35 prosent så langt i pandemien. 

Forrige uke lanserte Norsk filminstitutt at det settes av inntil 25 millioner til en produksjonsgaranti som har som formål å sikre at norske produksjoner kan igangsettes uten å risikere gå konkurs i tilfelle avbrudd på grunn av Covid19. Dersom noen av disse midlene blir brukt, vil dette gi en tilsvarende reduksjon av budsjettet for filmfondet i 2021. Derfor kommer de nye 55 millioner kroner til stimulans svært godt med for å sikre økt aktivitet de kommende årene. 

 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no