Norsk filminstitutt

Nå lanserer vi første del av vår nye talentsatsing, Neo idéutvikling. Med Neo skal norsk film og filmbransje få flere nye stemmer og historier. Ordningen skal stimulere til fornyelse og mangfold både på innholdssiden og skapersiden, og bidra til nytenkning når det gjelder format og distribusjonsplattformer.

Ninjababy Ninjababy m ferdig tegning
Yngvild Sve Flikkes Ninjababy er en av filmene som er utviklet gjennom NFIs Nye veier, som nå erstattes av den nye talentordningen Neo. Foto: Motlys/Arthaus

Neo erstatter den gamle talentordningen Nye veier, og skal være en ordning for nye talenter. Målet er å bidra til å få nye stemmer og nye historier inn i norsk film og filmbransje. Denne uka åpner vi for søknader til Neo idéutvikling, som er et stipend for regissører og manusforfattere som ønsker å utvikle sitt første eller andre filmprosjekt i langt format - det vil si spillefilm, lang dokumentar eller serie/episodisk fortelling.

Med Neo vil vi ta med oss det beste fra Nye veier, som tillit, risikovillighet og fokus på utvikling og samarbeid, og gjøre ordningen mer fleksibel for å tilpasse seg en bransje i stor utvikling, sier talentrådgiver Kari Moen Kristiansen i NFI.

Nye talenter  

Kari Moe Kristiansen-Night.jpg
Kari Moen Kristiansen

Neo vil rette seg mot filmskapere som skal lage sitt første eller andre prosjekt i langt format, og prosjekter med et lavbudsjett-DNA. Med faste dedikerte konsulenter vil vi tilrettelegge for å forløse det optimale potensialet i både talent og prosjekt. Vi ser også frem til å jobbe mer målrettet med å hjelpe prosjekt og talent ut i verden. Målet er at Neo skal bli viktig for å løfte fram de nye stemmene og historiene vi trenger for å øke bredden og skape fornyelse i norsk film og filmbransje, sier Moen Kristiansen.

Neo idéutvikling er et stipend på 100.000 kroner til å utvikle et nytt prosjekt, og vi tildeler inntil tolv stipend i året. Første søknadsfrist er 12. mai. 

Normalt gis det inntil fire idéstipend innen hvert format; spillefilm, lang dokumentar eller serie/episodisk fortelling. 

Nytt navn

Når vi nå ruller ut Neo idéutvikling er det første ledd i vår nye talentsatsing, som altså har fått navnet Neo – etter en navnekonkurranse tidligere i år. Vinneren var Einar Sverdrup som foreslo Neo (Nordic), mens Andrea Bræin Hovig og Tove Undheim er de to andre vinnerne, som alle får cinematekbilletter i premie. 

Neste ledd av Neo talentutvikling skal etter planen rulles ut i løpet av 2021. 

Faste konsulenter

NFI har også gjort tilpasninger i konsulentordningen, blant annet ved å samle manusutvikling, kortfilmordning, talentordning og kunstnerisk vurdering i en ny, samkjørt og fleksibel konsulentordning. De to filmkonsulentene Anne Borggaard Sørensen og Lars Daniel Krutzkoff blir fast tilknyttet Neo, på fiksjonsprosjekter, mens dokumentarfilmkonsulentene Klara Grunning og Eirin Gjørv er konsulenter på dokumentar.

Anne Borggaard Sørensen night
Anne Borggaard Sørensen

Det blir interessant å se Neos første søknadsrunde. Jeg forventer å se ultrahøyt kvalitetsnivå på nytenkning og innhold, sier filmkonsulent Anne Borggaard Sørensen.

Her finner du søknadsveiledning til Neo idéstipend.