Norsk filminstitutt

Fredag lanserte Kulturdepartementet den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen. Norsk filminstitutt (NFI) får med den et tydeligere mandat og økt budsjett til sitt arbeid rettet mot barn og unge. 

Animasjonsverksted Dan Petter Neegaard
Stortingsmeldingen har fått navnet Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge (foto NFI/Dan Petter Neegaard).

Målet med den nye kulturmeldingen er å legge til rette for at alle norske barn og unge – uavhengig av bosted, økonomi, funksjonsevne og sosial og etnisk bakgrunn – får tilgang til et bredt og mangfoldig kulturliv og får muligheten til å selv delta, skape, lære og mestre. Den omhandler også hvordan Norsk filminstitutt skal jobbe for at barn og unge skal produsere, formidle og medvirke til norsk film- og spillkultur.

Dette er helt i tråd med vår nye strategi hvor vi legger vekt på større grad av medvirkning fra barn og ungdom, og et bredere nedslagsfelt for å treffe dem. Barne- og ungdomskulturmeldingen vil være et viktig verktøy når vi nå skal konkretisere tiltak og initiativ, sier Kjersti Mo, direktør i NFI. 

Barn og unge er viktig for det audiovisuelle feltet både ut fra et rekrutteringsperspektiv som fremtidens skapere, og som konsumenter som har tilgang på innhold til alle døgnets tider. Gjennom pedagogisk formidlingsarbeid vil NFI bidra til at barn og unge blir godt kjent med norske fortellinger, blir reflekterte og kritiske brukere av levende bilder, og styrke mangfoldet i rekrutteringsgrunnlaget til bransjen. 

Vi vet at dagens barn og unge aldri kommer til å bli som sine foreldre, sier Mo. De har andre vaner for konsum av levende bilder og andre forventninger til å kunne delta og skape selv. Det er derfor vesentlig at Norsk filminstitutt bidrar til at også andre institusjoner kan tilrettelegge for god film- og spillformidling.

Her kan du lese hele Barne- og ungdomskulturmeldingen

Her kan du lese NFIs nye strategi mot 2025