Norsk filminstitutt

NFI ønsker å bidra til en grønnere og mer bærekraftig norsk filmbransje og filmproduksjon. Derfor innfører vi krav om at alle som søker produksjonstilskudd må levere selskapets miljøprofil.

I tillegg må man som før levere en plan for konkrete miljøtiltak i produksjonen før utbetaling av første rate av produksjonstilskudd. Nå innføres også krav om rapport på gjennomførte miljøtiltak før utbetaling av siste rate.

Mens bevisstheten omkring de menneskeskapte klimaendringene vokser, øker også behovet for å bidra til at audiovisuelle produksjoner kan gjennomføres med mindre fotavtrykk enn det som har vært standard til nå. Derfor har vi i NFI sett på hvordan våre tilskuddsordninger kan stimulere til en bedre miljøprofil i filmbransjen. Med å innføre disse konkrete tiltakene ønsker vi i første omgang å bidra til en større bevissthet rundt miljø i bransjen. På sikt har vi også ambisjoner om å ta en mer aktiv rolle som pådriver for en mer klimavennlig spill- og filmbransje. 

Denne uka ble det lansert et grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Prosjektet er et samarbeid mellom Virke produsentforeningen, Virke kultur og opplevelser, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus og NTO (Norsk teater- og orkesterforening).

NFI har tidligere arrangert et frokostmøte om grønn filmproduksjon. Les mer og se opptak fra det her.