Norsk filminstitutt

Den norske spillnæringen økte både i omsetning og ansatte i 2021. Det ble også investert mer i produksjon av hvert spill.

FOoto: Illustrasjonsbilde fra Rob Riches fra Megapop Games. Vi ser en figur med en fakkel stå ovenfor en grotteåpning eller ligende.
Illustrasjonsbilde fra Rob Riches fra Megapop Games

Målt i bruttoomsetning økte spillbransjen i 2021 omsetningen med hele 9,3 prosent sammenlignet med 2020, fra 549 til 600 millioner kroner.

Dette kommer frem av en fersk rapport om næringen utarbeidet av Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt (NFI). Dette er en fortsatt sterk økning etter et godt vekstår i 2020 også. 

- Det er gledelig at den norske spillbransjen har klart å holde tempo selv etter pandemien, i en periode der man kunne ha ventet nedgang i spilling hjemme som følge av at sosial omgang igjen var lov. Dette viser at bransjen er en kreativ næring i vekst som i større grad vil kunne hevde seg med sine konkurrenter i Norden og Europa sier Åse Kringstad, bransjeleder for Virke Produsentforeningen.

Stadig flere jobber i spillbransjen

Vekst i omsetning førte også til at næringen ansatte flere. I 2021 økte antall faste ansatte i de spurte spillselskapene med hele 19 prosent fra 347 til 433. I 2017 var det kun 227 ansatte blant de spurte virksomhetene. 2021 var det også rekordhøye utviklingsbudsjetter mens investeringer i spill som allerede er ute i marked gikk noe ned.

- Økt politisk satsing på spillbransjen som en fremtidsnæring gir også resultater i form av arbeidsplasser og aktivitet. Norsk Filminstitutt har registrert over 30 prosjekter i utvikling som har mottatt ett eller flere tilskudd og som planlegger å lansere nye spill de neste årene, sier Kaja Hench Dyrlie i Norsk filminstitutt.

Hele rapporten kan leses her.

Kontakt

  • Kaja Hench Dyrlie
    • Kaja Hench Dyrlie

    • Seksjonsleder spill og MEDIA Desk
    • Telefon: +47 951 46 912
    • E-post: kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no