Norsk filminstitutt

Åtte kvinnelige spillutviklere får stipend, opplæring og nettverkssamlinger for å styrke kvinneandelen i norsk spillbransje gjennom talentprogrammet UP3.  
- UP3-programmet er et viktig skritt på veien for kvinner i spillbransjen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

UP3 gjengen.jpg
UP3-deltakerne, fra venstre: Marianne Lerdahl, Snowcastle Games / Adriane Brennmoen, Hyper Games / Siw Hødnebø Espeland, Encircle Games / Ellen Lyse Einarsen, Hyper Games / Lise Hagen Lie, Megapop / Oda Tilset, Noknok Audio / Oda Kristine Sandaker, Funcom / Aleksandra Janaczyk, AgensFoto: NFI

Kvinner er halvparten av spillkonsumentene i Europa, men i spillbransjen er bare to av ti kvinner. Målet for det nye talentprogrammet UP3 er å gjøre noe med denne skjevheten.  Åtte kvinnelige spillutviklere som skal bli fremtidens kvinnelige fagsjefer i spillbransjen får opplæring og nettverk gjennom et talentprogram støttet av Norsk filminstitutt (NFI), Norsk Tipping og Talent Norge. 

Tilbudet retter seg mot produsenter, kreative og tekniske talenter og fokuserer på den kreative prosessen, den individuelle utviklingen og nettverket til deltakerne. I tillegg til felles samlinger med de andre deltakerne og individuell coaching fra Talent Norge, vil deltakerne motta et personlig stipend på 50.000 kr, mentorstøtte tilsvarende 30.000 kr, samt få dekket reisekostnader til internasjonale messer og konferanser. 
  

Her er deltakerne 

Deltakerne i programmet er (se kontaktinformasjon nederst):  

  • Adriane Brennmoen, Hyper Games (Prosjektet «Snusmumrikken») 
  • Ellen Lyse Einarsen, Hyper Games (Prosjektet «Nonogram Stitch») 
  • Siw Hødnebø Espeland, Encircle Games (Prosjektet «Wigged Out») 
  • Aleksandra Janaczyk, Agens (Prosjektet «Nabolag») 
  • Marianne Lerdahl, Snowcastle Games (Prosjektet «Earthlock2») 
  • Lise Hagen Lie, Megapop (Prosjektet «Life Below») 
  • Oda Kristine Sandaker, Funcom (Prosjektet «Dune: Awakening») 
  • Oda Tilset, Noknok (Prosjektet «Snusmumrikken») 

Alle deltakerne deltar med hvert sitt kreative prosjekt, samt med egne målsettinger knyttet til programmets langsiktige ønske om å styrke andelen kvinnelige fagsjefer i bransjen. 

Viktig skritt på veien for kvinner i spillbransjen 

– Trakassering, hets og diskriminering er uakseptabelt, uansett hvor. Vi vet imidlertid at dataspillfeltet har konkrete utfordringer, både knyttet til underrepresentasjon, men også når det gjelder sjikane og et inkluderende spillmiljø, kommenterer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).  

– NFI jobber godt og strategisk med mangfold, likestilling og talentutvikling, men vi vil mer. Derfor styrket regjeringen filmfondet med 20 millioner kroner for å fremme mangfold og talentutvikling, og derfor vil vi belyse denne problemstillingen spesielt i regjeringens kommende dataspillstrategi.  

– UP3-programmet er et viktig skritt på veien for kvinner i spillbransjen, og jeg vil ønske alle åtte deltakere i programmet lykke til med videre karrierer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Bakgrunn: hvilke spill går vi glipp av? 

Norsk filminstitutts handlingsplan for inkludering og representativitet slår fast at kjønnsbalanse og mangfold er viktig i et demokrati- og ytringsperspektiv: hvilke stemmer blir hørt? Norsk filminstitutt, Talent Norge og Norsk Tipping står bak utviklingsprogrammet UP3, som i løpet av 2023 – 2024 gir deltakerne mulighet til å bygge nettverk og fordype seg faglig og personlig. Programmet skal bidra til økt mangfold og bredere rekruttering i den norske bransjen og er bygget over samme lest som to vellykkede utviklingsprogram på filmfeltet (UP og UP 2.0).  

Ellen Lyse Einarsen.jpg
Ellen Lyse Einarsen. Foto: NFI

-Jeg søkte om deltakelse i dette talentprogrammet fordi det er en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med andre kvinner som jobber med spillutvikling. Jeg vil sammen med de andre deltakerne finne ut av hvordan spillbransjen kan bli et sted å jobbe også etter at du som kvinne har fylt førti og hele veien til pensjonsalder, sier Ellen Lyse Einarsen. Hun ser også på deltakelsen som en stor mulighet siden hun får anledning til å reise på kurs og konferanser hun ellers ikke kunne deltatt på.  

Spill og mangfold 

Mens kvinnelige spillere utgjør hele 48% av spillere i EU, så er andelen kvinner i bransjen i 2022 på 22%. Det er en stadig økning av kvinner i bransjen, også innen det som regnes som nøkkelfunksjoner, men i all hovedsak er premissgiverne for bransjen menn. Bransjen er selv opptatt av å endre dette, og medlemsorganisasjonen Women in Games som ble opprettet i 2019 jobber aktivt med å synliggjøre kvinner i bransjen, dele kompetanse og inspirere. 

– En viktig målsetting for programmet er å styrke andelen kvinnelige fagsjefer, sier Kaja Hench Dyrlie, ansvarlig for UP3-programmet ved Norsk filminstitutt.  
-Også kvinner med egne selskap har kunnet søke programmet. I tillegg til spillprodusenter retter programmet seg mot de ulike tekniske og kreative rollene innen spillutvikling: programmering, informasjonsteknologi, musikk og lydproduksjon, 3D modellering og animasjon, manus og dramaturgi, arkitektur, spilldesign og grafisk design, sier Kaja Hench Dyrlie.  

-Flere kvinner får muligheten

- Talent Norge ønsker gjennom samarbeidet med NFI og Norsk Tipping å bidra til at flere kvinnelige spillutviklere får muligheten til å skape en karriere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. 

- Vi er overbevist om at mangfoldige miljøer som inkluderer mennesker med ulik bakgrunn, kjønn og identiteter er de som gir grobunn for de beste resultatene og den fremste talentutviklingen, sier Maria Mediaas Jørstad. 

 – Resultatene fra de to foregående UP-programmene har vært overbevisende, og vi gleder oss stort til å følge utviklingen av UP3, legger hun til. 

-Like mange kvinner som menn spiller

- Som i så mange andre bransjer, er kvinner underrepresentert blant spillutviklere. Like mange kvinner som menn spiller, og det er ingen grunn til at ikke kvinner skal lykkes som spillutviklere, på lik linje med menn, sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping. 

- Norsk Tipping deltar i flere prosjekter og programmer som har som mål å sikre like muligheter for alle. Derfor passer dette programmet svært godt med vårt langsiktige arbeid på dette området, og jeg er stolt og glad for at Norsk Tipping får være med, sier Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping.  

UP-programmene: 80 prosent måloppnåelse  

UP 3.0 bygges opp etter modell fra UP (2018/2019) og UP 2.0 (2020/2022), og er igjen et samarbeid mellom NFI, Talent Norge og Norsk Tipping.   

Erfaringene fra UP og UP 2.0 tilsier at målrettede utviklingsløp fungerer og oppnår meget gode resultater. Begge disse programmene har/ eller er på vei til å innfri det langsiktige målet om at 80 prosent av deltagerne skal debutere på langfilm/serie formatet innen tre år etter at programmene er ferdig. 

Mer informasjon: 

NFI løfter frem spilltalenter i talentprogrammet UP3 (med biografi av hver deltaker

Spillrapporten 2022

NFIs handlingsplan for inkludering og representativitet 

 

EUs tall om andel kvinnelige spillere

 

Kontaktinformasjon deltakere, UP3 

Oda Kristine Sandaker: oda.sandaker@gmail.com /
tlf 993 77 540 

Ellen Lyse Einarsen: elleneinarsen@gmail.com /
tlf 415 50 181 

Oda Tilset: oda@noknokaudio.com /
tlf 484 75 954 

Lise Hagen Lie: lise@megapopgames.com /
tlf 481 37 903 

Marianne Lerdahl: marianne@snowcastle.no /
tlf 984 61 395 

Adriane Brennmoen: adriane.vinter@gmail.com /
tlf 980 63 913 

Siw A. Hødnebø Espeland: siw@encirclegames.com /
tlf 938 48 020 

Aleksandra Janaczyk: aleksandra@agens.no /
tlf 967 46 606 

Samarbeidspartnere: Norsk Tipping og Talent Norge