Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har inngått avtaler med Kulturtanken, Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) og Norgesfilm om utvikling av læringskilder og pedagogiske verktøy for film i skolen. 

Bildet viser tre barn som sitter samlet og ser mot et nettbrett. Vi kan ikke se hva de ser på. Jenta til venstre smiler, gutten i midten ser nøyrtal ut mens jenta til høyre har munnen halvveis åpen. Foto
Illustrasjon: Barn som ser på film. Foto: NFI

NFI jobber aktivt med å nå ut til flere og la flere bli hørt - spesielt barn og unge. Et ledd i dette er den prioriterte satsingen på bredere pedagogisk formidlingsarbeid som er en del av Filminstituttets strategi

Innsikt og kartlegging 

Siden 2021 har NFI jobbet med å få på plass utvikling av et digitalt læringsverktøy for bruk av levende bilder i skolen. NFI fikk midler til dette, forankret i Kulturmeldingen 2020-2021, fra Kulturdepartementet. Våren 2022 gjennomførte Norsk filminstitutt et større innsiktsarbeid for å kartlegge lærernes og skolenes behov og for å vurdere de eksisterende tilbudene og mulige samarbeidspartnere.   

Skjermdump fra en nettside som heter Filmrommet. Skjermdump
Skjermdump fra Filmrommet.

Utvikling og styrking 

Basert på innsiktsarbeidet landet NFI på å se på muligheter for videreutvikling og styrking av allerede eksisterende plattformer og ressurser i markedet for bruk av film i skolen.  

I arbeidet har det kommet på plass formelle samarbeidsavtaler med Kulturtanken og Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge som blant annet forvalter Den kulturelle skolesekken (DKS). NDLA tilbyr digitale læringsressurser for videregående skole. 

Etter en utlysningsrunde har Filminstituttet også inngått en avtale med Norgesfilm AS om utvikling av læringsressurser og pedagogiske opplegg knyttet til film i skolen. 

Dette går det ut på 

 • Samarbeidet med NDLA innebærer å utvikle opplegg basert på kort- og dokumentarfilmer i tjenesten Filmbib. Filmbib er en gratis strømmetjeneste for bibliotekbrukerne i Norge. 
 • Avtalen med Kulturtanken innebærer blant annet utvikling og kvalitetssikring av læringsressurser og pedagogisk materiale knyttet til film og spill i skolen. 
 • Avtalen med Norgesfilm AS inkluderer en videreutvikling av strømmetjenesten for skolen som heter Filmrommet. I tillegg skal det utvikles en ny, åpen og tilgjengelig formidlingstjeneste knyttet til skolekinovisninger. Den skal kunne omfatte Den kulturelle skolesekken og festivalvisninger og på sikt erstatte Skolekino.  

- Et stort løft 

- Vi opplever å få en god, seriøs og langsiktig partner i Norgesfilm som har lang erfaring med å tilrettelegge film og filmpedagogisk materiell for skolene. Jeg håper og tror at vi med dette skal få et oppdatert og godt verktøy for å løfte filmens plass i undervisningen i skolen og på kino, sier avdelingsdirektør for formidling og samfunn i NFI, Julie Ova.  

Et portrett av en kvinne fra skuldrene og opp. Hun har på seg en mørk kåpe, vi ser henne delvis fra siden og hun smiler. Foto
NFI s Julie Ova

Daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn, opplyser at Norgesfilm har jobbet med digital filmformidling mot norske skoler i en årrekke og ser frem til samarbeidet. Han mener Norsk filminstitutts satsing på bruk av film i skolen er en anerkjennelse av at film er et viktig kunst- og kulturuttrykk, som også kan bidra til god læring, for barn og unge.  

- Vi setter stor pris på tilliten Norsk filminstitutt har vist oss gjennom samarbeidet som nå er inngått. NFIs initiativ til å satse på film som digitalt læringsverktøy vil bety et stort løft for filmens posisjon i norsk skole. Flere elever vil få sett gode norske og internasjonale filmer og på denne måten lære mer om filmspråket. Lærerne får også tilgang til mange nye og moderne læringsressurser med utgangspunkt i filmmediet, sier han.  

Portrett av en mann fra halsen og opp. Det er i svart-hvitt. Han har kort mørkt hår og smiler. Bakgrunnen er helt hvit. Foto
Daglig leder i Norgesfilm, Anders Koppang-Grønn. Foto: Tom Knudsen

Reflekterte og kritiske brukere 

NFI har som mål å legge til rette for at nye generasjoner utvikler en relasjon til norsk filmfortelling.  

Satsingen på disse tiltakene har blant annet som mål å løfte tilgjengeligheten for film, serier og spill ved å tilrettelegge for god informasjon og kunnskap for skoler samt å drive pedagogisk formidlingsarbeid som bidrar til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av levende bilder.   

Kontakt

 • Berit Andersen
  • Berit Andersen

  • Fagansvarlig barn og unge
  • Telefon: +47 452 01 620
  • E-post: berit.andersen[@]nfi.no