Norsk filminstitutt

Nå ut til flere med ditt dataspill! 

Illustrasjon: Bildet viser spillet Rob Riches. En fantasifigur står på det som ser ut som ruiner i en skog.
Illustrasjon: Megapop AS

Innkjøpsordningen er en kjempefin mulighet til å nå ut til et stort publikum i bibliotek landet rundt. Ordningen er for deg som produserer norske dataspill, og fra 1. juni er det åpnet for løpende søknadsfrist slik at du kan søke samtidig som spillet utgis.  

Norske dataspill passer ypperlig for bruk i biblioteksammenheng. Spillaktiviteter i bibliotek skaper møteplasser for spillinteresserte og stimulerer til spillkultur på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske skillelinjer. Flere bibliotek har kjøpt inn det nyeste spillutstyret og inviterer til spillkvelder med et utvalg norske spill.  

Du kan søke om innkjøp av et utgitt, norskutviklet dataspill til alle plattformer det er tilknyttet. Vi oppfordrer deg til å tilby spillet til alle plattformer det er utgitt på siden det vil si at flere bibliotek kan ta det i bruk. Digitale utgaver av spill lastes inn på bibliotekenes konsoller, PCer og nettbrett.  Fysiske utgaver til utlån er alltid populært, og NFI kan tilby tilskudd til å utgi spill i fysisk versjon.  

Merk: Vi har gjort noen justeringer i retningslinjene for ordningen. Les mer og søk her: Innkjøpsordningen for spill / NFI  

Økt honorar per eksemplar 

Vi har økt innkjøpsprisen per eksemplar som kjøpes inn. Det betyr at vi kompenserer mer for hvert eksemplar og betaler et påslag på 150% av butikkprisen. Du kan søke med eldre spill så fremt spillet er utgitt i ny versjon eller til ny plattform. Du sender inn en søknad per plattform.

 • Christina Iverson
  • Christina Iverson

  • Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
  • Telefon: +47 917 35 598
  • E-post: christina.iverson[@]nfi.no
 • Bernt Erik Pedersen
  • Bernt Erik Pedersen

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 79 456
  • E-post: bernt.pedersen[@]nfi.no