Norsk filminstitutt

NFI kjøper inn norske dataspill til bibliotekene. Innkjøpsordningen henvender seg til norske spillprodusenter. Søker må ha distribusjonsrett til spillet.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles løpende fra 1. mai 2023.

Formål

Innkjøpsordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norske dataspill.

Les retningslinjene her.

Dette kan du søke om

 • Du kan søke om innkjøp av nye norske dataspill, både i fysisk utgave til utlån og/eller i digital utgave til nedlasting og bruk i bibliotekene.
 • Du kan søke med samme spill til flere plattformer.
 • Du kan søke med spill som NFI har kjøpt inn tidligere, men som nå blir utgitt til en ny plattform.
 • Du kan søke om tilskudd til å utgi spillet i fysisk versjon til konsoll som del av innkjøpet. Du må da dokumentere hvilke trykkekostnader som vil påløpe. NFI vil kunne dekke opp til 100.000 kr. av slike kostnader.

Hvor mye kan du få i vederlag

Vederlaget for innkjøpte spill er en engangssum som varierer ut fra hvor mye spillet koster, og antall eksemplarer som kjøpes inn til de ulike plattformene. Beløp per eksemplar beregnes ut ifra hva spillet koster til den plattformen det kjøpes inn til. Utgangspunktet er dagens markedspris eksklusive merverdiavgift.Se retningslinjene punkt 3.2 for detaljer.

Hvem kan søke

Produsenter av norske dataspill.

Søker må være registrert i Enhetsregisteret, og ha distribusjonsrett til spillet.

Vilkår for innkjøp

 • Du må ha rettighetene til å selge spillet.
 • Spillet må være ferdig produsert og utgitt, eller det skal utgis innen seks måneder fra søknadsfristen.
 • Spillet kan ikke være utgitt lenger tilbake enn tre år.
 • Spillet bør ha norsk eller samisk tale og/eller teksting.
 • Det skal ikke være kjøp eller reklame i spillet.
 • Mobilspill og konsollspill må leveres med koder til å løse inn spillet.
 • Spill i fysisk versjon må leveres til NFI, eller annet oppgitt mottakssted (se retningslinjene punkt 3.3).
 • Det må følge med bruksanvisning til spillet.
 • Spillet må være tilgjengelig for bibliotekene i to år.

Antall eksemplarer og bruk

Dersom spillet blir vedtatt innkjøpt, vil det som regel bli kjøpt inn i 750 eksemplarer. Unntak fra dette er basert på en samlet vurdering av hvor anvendelig spillet er for de ulike bibliotekene, og omfatter blant annet mobilspill for android og VR-spill.

Er spillet tilgjengelig til flere plattformer, fordeles antall eksemplarer som kjøpes inn på flere formater slik at flest mulig bibliotek kan ta spillet i bruk.

For spill som er innkjøpt tidligere, men som får vedtak om innkjøp på annen plattform/konsoll vil det kjøpes inn i 250 eksemplarer. Unntaket er spill i fysiske versjoner som også her vil kjøpes inn i 750 eksemplarer.

Innkjøpte spill kan benyttes til utlån og til arrangementer i bibliotekregi, samt som tilbud til elever i skolebibliotekene. Spill som installeres på utstyr som kun kan benyttes i bibliotekets/skolens lokaler vil bli brukt til spilling i biblioteket eller i undervisningstiden på skolen.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknad skal fylles ut på eget skjema for hver tittel. Søknaden skal inneholde:

 • Fire vurderingseksemplarer av spillet (lenker til en spillbar versjon av spillet).
 • Informasjon om spillet (årstall, plattform, aldersgrense, språk, omtale og sjanger).
 • Dokumentasjon på netto markedspris (hvor mye spillet koster på søkertidspunktet, uten MVA).

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt seks uker.

NFI oppnevner et utvalg på tre personer til å vurdere hvilke spill som skal kjøpes inn. Utvalget består av personer med kunnskap om spill, og kjennskap til norsk spillbransje, og minst én representant fra biblioteksektoren. Medlemmene i utvalget sitter ett år av gangen.

Saksbehandler hos NFI innstiller til vedtak basert på utvalgets anbefalinger om innkjøp.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson