Norsk filminstitutt

Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt presenterer ferske tall fra den norske spillbransjen. Spillrapporten 2023 viser markant vekst i både omsetning, antall ansatte og kvinneandel. 

 

foto. datagrafikk fra et dataspill der en liten grå og rosa maur står under en stor lysende soppvekst på en grønn skogsbunn
Fra spillet Mari & Bayu: Veien hjem, av produsentene Skinny Bandit.

Spillrapporten 2023 viser at den gode utviklingen i norsk spillbransje de siste årene fortsetter:

 • Omsetningen av norske spill i 2022 var på hele 652 millioner. Dette utgjør en økning på 47% på ett år og en økning på 115% på fem år (2017-2022).  
 • Antall fast ansatte i bransjen er mer enn tredoblet de siste fem årene, og økningen her er på hele 70% det siste året.
 • Kvinneandelen blant ansatte i norsk spillbransje nærmer seg en tredjedel, med 29,2% i 2022, opp fra 22 % i 2021.

Last ned Spillrapporten 2023 her 

– Regjeringen og bransjen har satset betydelig på norske dataspill og vekst i norsk spillbransje de siste årene, og nå begynner resultatene å vise seg, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).
– Norske dataspill får sterkere kulturelt gjennomslag, samtidig som bransjen, de nye prosjektene og kvinneandelen i bransjen vokser. Resultatene viser at vi er på rett vei, dette er svært oppløftende nyheter, kommenterer kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Vekstnæring og kultureksport 

Spillrapporten befester viktigheten av spill som vekstnæring og kultureksport, mener Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt (NFI).
 
– Veksten i bransjen er resultat av en bevisst politikk på dataspillområdet, sier Kaja Hench Dyrlie, seksjonsleder for dataspill i NFI.
 
– Den statlige tilskuddspotten til dataspill over kulturbudsjettet har vokst, og offentlige tilskudd utløser ofte tilgang til privat kapital. De seneste årenes prioriteringer av større tilskudd har også støttet bransjens økende ambisjonsnivå, sier seksjonsleder Kaja Hench Dyrlie.
 
– Spillbransjen utmerker seg ved å både være kultur, næring, eksportindustri, og leverandør av verdensledende kompetanse på innovasjon og teknologi, sier Åse Kringstad, leder for Virke Produsentforeningen.
 
– For å fortsette den gode utviklingen i norsk spillbransje, trengs det ytterligere tilgang på investeringer, godt kvalifisert arbeidskraft og økt kompetanse i bransjen selv, sier Åse Kringstad. 
 

Talentutvikling og økt kvinneandel 

Spillrapporten 2023 presenteres under spillseminaret på Cinemateket onsdag 15. november, 14.00-17.30. Her vil rapporten overrekkes statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap) fra Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Spillrapporten tar for seg både talentutvikling, tilvekst av nye aktører, og økningen i antallet utgitte spill i 2022. Rapporten synliggjør også de etablerte aktørenes behov for rekruttering og frisk kapital. 

Profesjonalisering av spillbransjen er også tema for lanseringsseminaret onsdag 15. november. Her innleder Jenn Sandercock, produsent for Return to Monkey Island. Foredraget arrangeres som del av UP3, NFIs talentsatsning på kvinner i spillbransjen, i samarbeid med Talent Norge og Norsk Tipping.

På seminaret presenterer spillutvikler Ellen Lyse Einarsen det nye norske spillet Nonogram Stitch (Hyper Games), som mottok høstens største tilskudd til spillutvikling fra NFI på 2,6 millioner kroner. Einarsen og art director Adriane Brennnmoen er begge deltakere i UP3.

– Kvinneandelen i spillbransjen har lenge ligget stabilt på en femtedel både i Norge og Europa, så det er gledelig at tallet nå nærmer seg en tredjedel, sier Virke-leder Åse Kringstad.
– Skal norske spill erobre internasjonale markeder, må vi ta hele den norske talentbasen i bruk, sier Kaja Hench Dyrlie, seksjonsleder i NFI.
 

 

 • Kaja Hench Dyrlie
  • Kaja Hench Dyrlie

  • Seksjonsleder spill og MEDIA Desk
  • Telefon: +47 951 46 912
  • E-post: kaja.hench.dyrlie[@]nfi.no