Norsk filminstitutt

I forbindelse med Den store skolekinodagen tirsdag 13. februar, lanserer Norsk filminstitutt i samarbeid med Norgesfilm AS en ny åpen tjeneste for Skolekino. Tjenesten retter seg mot skoler og lærere som bruker film i undervisningen. 

Fem ungdommer sitter i kinosal og ser på lerretet
Foto: David Malmbekk/NFI

Den nye skolekinotjenesten, som har kommet i stand etter initiativ og bestilling fra Norsk filminstitutt (NFI), inneholder spennende og varierte undervisningsopplegg for alle klassetrinn til filmer som vises på kino. Tjenesten er utviklet og driftes av Norgesfilm AS.  

Skjermdump av nettside med bilder fra aktuelle filmer
Slik ser forsiden til den nye skolekino-tjenesten ut

– Vi har nå fått på plass en moderne og brukervennlig pedagogisk plattform som vil bidra til å løfte filmens plass i undervisningen, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling og samfunn i NFI.  

– Film er et viktig kunst- og kulturuttrykk som kan bidra til både danning og utdanning. Med denne tjenesten ønsker vi å styrke elevenes filmfaglige kompetanse, og med det medvirke til å gjøre målgruppen barn og unge til reflekterte og kritiske brukere av levende bilder.  

Den store skolekinodagen  

Skolekinotjenesten har vært tilgjengelig i en BETA-versjon siden desember, men er nå klar og rulles ut i forbindelse med Den store skolekinodagen tirsdag13. februar.  
Dagen, som arrangeres den andre tirsdagen i februar hvert år, er en viktig dag for både skole og bransje. Kinoene tilrettelegger spesielt for skolebesøk, og tilbyr et bredt utvalg av både klassikere og nye filmer til redusert pris for alle fag og klassetrinn. De fleste av filmene har tilhørende undervisningsopplegg, og egner seg derfor særlig godt i en pedagogisk sammenheng. I tillegg til denne dagen er det flere kinoer som arrangerer «skolekinouke» med visninger hele denne uka. I fjor deltok 36 679 på selve dagen ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino. 

Film i skolen - et satsningsområde for NFI 

Den nye skolekinotjenesten er en del av NFIs overordnede satsning på barn og unge, og filmformidling rettet mot denne målgruppen. Tjenesten følger av et oppdrag gitt i Kulturmeldingen 2020-21 hvor NFI fikk midler fra Kulturdepartementet til å styrke nettopp arbeidet med filmformidling i skolen.

– Vi ser betydning av å jobbe bredt på dette feltet, sier Julie Ova.

– Vår egen undersøkelse fra 2023 om 7 til 14-åringers forhold til filmer, serier og spill, viser at skolen er en av de viktigste formidlingsarenaene for audiovisuelt innhold – og da særlig norske filmer og serier. En del barn hadde knapt blitt eksponert for norsk innhold om det ikke hadde skjedd gjennom skolen, på kino eller i klasserommet, sier Ova. 

Bilde av smilende kvinne
Julie Ova. Foto: David Malmbekk/NFI

Utvalg av filmer og opplegg i skolekinotjenesten 

Norgesfilm har det redaksjonelle ansvaret for Filmrommet skolekino, men tjenesten drives i  

nært redaksjonelt samarbeid med Norsk filminstitutt. I tilknytning til redaksjonen er det satt ned et utvalg med representanter fra kinobransjen som gir råd og bistår redaksjonelt i utvelgelsen av innhold til tjenesten. Utvalget består av Norske Filmdistributørers forening, Film & Kino og Virke Produsentforening. I tillegg samarbeider redaksjonen med Kulturtanken om filmer i Den kulturelle skolesekken.  

 • Berit Andersen
  • Berit Andersen

  • Fagansvarlig barn og unge
  • Telefon: +47 452 01 620
  • E-post: berit.andersen[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no