Norsk filminstitutt

UP er et utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere som strekker seg gjennom ett år. 12 regissører og produsenter som jobber innen både fiksjon og dokumentar plukkes ut blant 124 søkere. 

UP-damene.jpg
UP 2018/2019
 • UP er et samarbeidsprosjekt mellom Talent Norge og Norsk filminstitutt.
 • UP er et strategisk tiltak for å bedre kjønnsbalansen (50/50 innen 2020) hos Norsk filminstitutt og en del av Kvinnesatsingen til Talent Norge.

Målet med UP er å være med og endre på den skjeve kjønnsbalansen og påvirke og endre de større maktstrukturene i den norske filmbransjen.

Les mer om UPs første år 2018/2019 her

Måten UP er bygget opp på er inspirert av svenske Pure Fiction som var et samarbeid mellom Filmbasen Stockholm og Film i Skåne. 

Slik fungerer UP


 • Et arbeidsstipend på kr 50.000 kr for å kunne sette av tid til ordningen

  I bakgrunnsarbeidet før UP ble satt i gang kom det frem at et stort behov for at filmskapere skal bli i filmbransjen er at de opparbeider seg økonomisk forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Programmet innebærer et lite stipend for å kunne bidra til dette, og for at deltagerne kan ta seg råd til å sette av tiden som UP tar.


 • Prosessmøter for tre og tre deltagere månedlig der man diskuterer ting man ønsker å drøfte med andre

  Tone Johnsen, Anniken Fjesme og Line Halvorsen er de tre prosesslederne i UP, som leder hver sin gruppe gjennom året. Hver deltager får en time avsatt ved hvert møte til å drøfte sin problemstilling. Det kan være en scene fra et manus man ønsker å få feedback på, eller en scene i en klipp eller annet man ønsker å rådføre seg med de andre deltagerne på. Hver prosessgruppe utvikler seg i den retningen gruppen har behov for. En av de fire gruppene treffes sjeldnere enn en gang i måneden, og bruker da en heldag til å dypdykke i hverandres manus. 

 • En konsulentpott på kr 30.000 pr person som kan gå til kurs, mentoring og konsulenttjenester. Dette gjør at deltageren selv får skreddersydd programmet til sitt behov

  Her har noen valgt å gå til ledelsesveileder som kan gi dem konkrete ledelsesverktøy de kan ha med seg på sett, andre har ønsket å lære mer om Impact/Outreach-strategi, andre igjen har fordypet seg i skuespillmetoder (Chubbuck-teknikken bl.a) og kommunikasjon med skuespillere (via kurs med skuespillercoach Pascal Luneau), en har Joshua Oppenheimer som mentor, en annen har Jane Campion, Claire Denis og Agnieska Holland som sine mentorer, en annen har tatt med seg mentor Gunhild Enger til Berlin i en måned der de jobber med humor, en annen fordyper seg i ProTools og enda en går på fotokurs for å kunne stå på fler ben som dokumentarist, en siste ønsket seg et kurs i filmatiske virkemidler med Lars Ole Kristiansen som laget et skreddersydd læringsopplegg til regissøren. 


 • Fem 2-3 dagers workshops med faglig innhold deltagerne har ønsket seg selv

  I begynnelsen av programmet fikk deltagerne bestemme hva de ønsket å lære mer om. Kursholdere de selv ønsket seg ble booket inn, noe som sikret et undenifra-og-opp-perspektiv der deltagerne er medskapere i programmet. 


 • 10 timer coaching med mentaltrener

  Dette elementet har Talent Norge god erfaring med og noe som eksisterer i flere av deres øvrige ordninger. Ideen til dette kommer fra idretten der hver idrettsutøver har en hel smørebuss rundt seg som følger dem gjennom tykt og tynt. 

Inntakskvalifikasjoner

De som kunne søke var kvinnelige regissører eller produsenter som har en ambisjon om å lage spillefilm, kinodokumentar eller dramaserie, og oppfylte ett av følgende kriterier:  

 • Har oppnådd gode resultater innen andre formater tidligere.
 • Har laget kun én spillefilm eller ett lengre verk, og ønsker å komme videre i karrieren.
 • Har laget lengre verk tidligere, men det har gått mer enn fem år siden deres forrige filmatiske verk.

Alle deltakerne måtte ha utdanning og/eller erfaring fra filmproduksjon eller lignende.

Mål med programmet

 • At filmskaperne i ordningen får tilgang på relevant fagkompetanse og oppnår faglig og personlig utvikling gjennom verksteder, fagsamlinger, prosessmøter og coaching.
 • At filmskaperne etter endt deltagelse i programmet jobber mer strategisk med sine prosjekter og karrierer.
 • At filmskaperne i ordningen oppnår et samhold seg imellom og drar veksel på hverandres erfaringer.
 • At filmskaperne i ordningen blir bedre rustet til å komme gjennom portvokternes nåløyne.
 • At minst 80 prosent av deltagerne produserer film innen tre år etter endt deltagelse i ordningen.