Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt tilbyr norske produsenter inntil fem plasser i Visitors Programme under neste års Berlinale Co-Production Market, som foregår 17.-19. februar 2024.

Tid:
Lørdag 17. februar - Mandag 19. februar

Søknadsfrist: tirsdag 28.november, innen kl 12:00.

Målgruppe 

Spillefilmprodusenter med ingen eller liten erfaring i samproduksjon, som ønsker å lære hvordan et marked for samproduksjon fungerer. Dokumentarprodusenter kan også søke, men da opplegget først og fremst er lagt opp i forhold til fiksjon vil vi prioritere det.

Ved prioritering mellom søkere vil vi bl.a. legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta. I tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.

NB! Dette er ikke en full markedsakkreditering til co-produksjonsmarkedet, ei heller til selve filmfestivalen, men gir deltagerne mulighet til å lære om hvordan et stort internasjonalt samproduksjonsmarked fungerer og få møte potensielle samarbeidspartnere. Akkreditering til EFM (European Film Market) vil bli inkludert for dem som velges ut. 

Om Visitors programme

Norsk filminstitutt er partner i Berlinale Co-Production Market også i 2024. Dette gir en fin anledning til å presentere Norge som mulig samproduksjonsland. Selve Berlinale Co-Production Market er åpent kun for mer meritterte produsenter med erfaring fra internasjonale samproduksjoner. Men i tillegg tilbyr markedet altså et eget Visitors Programme for ferskere spillefilmprodusenter med internasjonale ambisjoner og som ønsker å lære om hvordan et marked for samproduksjon fungerer. Alle partnerlandene velger ut sine egne deltakere.

Produsentene som får delta som Visitor får tilgang til: 

 • Visitors Meet & Match – møt Visitors fra de andre deltakerlandene og presenter ditt selskap og ditt prosjekt
 • Case studies - om internasjonale samproduksjoner
 • Country sessions – offentlige/nasjonale fond informerer om samproduksjonsmuligheter
 • Theme talks - rundebords-diskusjoner for å dele erfaringer innen utvalgte tema
 • Speed Matchings - treff andre deltakere på Co-Production Market på korte 5-minutters møter
 • Networking Receptions – møt andre deltakere på uformelle mottakelser
 • Access to the Producers’ Lounge – adgang til den sentrale møteplassen under  Berlinale Co-Production Market
 • Access to “Books at Berlinale” - et pitche- og nettverksarrangement med rettighetshaverne av utvalgte bøker.
 • Alle utvalgte Visitors vil få synlighet i egen katalog med informasjon om selskapsprofil, bilde og kontaktinformasjon.


Om Berlinale Co-Production Market

Hvert år står Berlin International Film Festival som vertskap for Berlinale Co-Production Market. 600 erfarne internasjonale produsenter, filminvestorer og filmdistributører, samt representanter for fondsorganer, salgsagenter og tv-selskaper samles for å etablere internasjonale samproduksjoner. Arrangementet foregår normalt i Berlin House of Representatives, rett ovenfor Martin-Gropius-Bau, stedet for European Film Market, som foregår samtidig.

Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentral

 • Navn og kontaktinfo
 • Faglige begrunnelse for på hvorfor du ønsker å delta i Visitors programme
 • Relevant CV
 • Estimert budsjett for reise og opphold
  (NFI kan dekke gi tilskudd til kostnader ved reise og inntil 1500 pr. natt som behøves for å delta i Visitor programmet)
 • Valgfritt; evt. prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om filmprosjekt aktuelt for samproduksjon

Til denne utlysningen trenger du ikke levere dokumentasjon på akkreditering (du vil få automatisk tilgang til den delen av Co-Production Market som er for de utvalgte deltakerne i Visitors Programme) uten kostnader for deg. Der du blir bedt om å laste opp en slik bekreftelse i portalen, kan du laste opp denne utlysningen.
Ønsker du tilgang til filmfestivalen må du søke direkte selv).

Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker.
Les også lenken til Reisestipend utland.

Slik søker du

For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på Min side (via Logg inn-knappen øverst på siden). Velg fanen Reisestipend utland, deretter deltakelse på kurs i utlandet og velg så Utlyst av NFI.
NB! Merk søknaden «Berlinale Co-Production Market - Visitors Programme 2024».

Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Søknadsfrist: tirsdag 28.november, innen kl 12:00.

Les mer

Les mer om Reisestipend utland / NFI
Les mer om Berlinale Co-Production Market

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg