Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser nå en unik mulighet for inntil to utvalgte produsenter som får delta på Producers LINK: Et initiativ for nyere produsenter av audiovisuelt innhold for barn, under Kids Kino Industry i Warsawa september/oktober 2024 og Cinekid for Professionals, Amsterdam oktober/november 2024. 
Søknadsfrist 28. mai

Tid:
Søndag 29. september - Fredag 1. november

Arrangement: Young Horizons Industry 29. september – 2. oktober i Warszawa, og Cinekid for Professionals 29. oktober – 1. november i Amsterdam

Målgruppe: Nyere produsenter som jobber med fiksjon (film og TV) eller dokumentar. Helst må du ha produsert minst to kortfilmer eller en langfilm/serie. Det er mulig å søke om stipendet selv om man ikke for tiden jobber med et eget prosjekt, men vi oppfordrer særskilt produsenter med barnefilmprosjekter i utvikling til å søke.

Kids Kino Industry og Cinekid for Professionals samarbeider om Producers LINK, et produsentprogram for nye produsenter for barneinnhold. Norsk filminstitutt (NFI) er med som et av partnerlandene. Vi ser etter fremtidsrettede kreative produsenter som vil bli kjent med likesinnede produsenter og lære mer om hvordan ideene og prosjektene deres kan nå ut bedre til dagens generasjon av unge seere.

Kids Kino Industry er det internasjonale samproduksjonsforumet, bransjedelen av Kids Kino International Film Festival i Warszawa. Cinekid for Professionals er bransjedelen til Cinekid Festival i Amsterdam.

Begge arrangementene jobber for å stimulere produksjonen av høykvalitets barneinnhold via internasjonale talent-LAB-er, et samproduksjonsmarked, promotering, matchmaking og kunnskapsdeling via konferanseprogrammene. Kids Kino Industry er mest fokusert på det sentrale og østeuropeiske landskapet og Cinekid er fokusert på det paneuropeiske og internasjonale landskapet

De utvalgte produsentene som får delta på Producers LINK vil få en unik mulighet til å kunne delta på to av de viktigste arenaene for aktører innen barnefilm lagt tett i tid etter hverandre. 

Producers LINK vil gi:

 • Skreddersydd program, inkludert: ny innsikt om aktuelle trender innen innhold for barn, publikumsinformasjon med mer
 • matchmaking med andre produsenter og fagpersoner
 • en-til-en-møte med investorer og beslutningstakere
 • finansieringsforum-sesjoner og foredrag/mesterklasser
 • unikt nettverk av internasjonale aktører
 • oversikt over samproduksjonsmuligheter
 • et stort og unikt bransjenettverk 

Programmet starter på Young Horizons Industry i Warszawa (29. september – 2. oktober) og avsluttes på Cinekid for Professionals i Amsterdam (29. oktober – 1. november).

Norsk filminstitutt er partner med Kids Kino og Cinekid, og vil sammen med de andre partnerlandene velge inntil to produsenter hver for deltakelse i Producers LINK.

Blir du valgt ut som en av produsentene fra Norge kan du søke om stipend for reise og selve deltakelsen (deltakeravgiften) fra Norsk filminstitutt. Inkludert i opplegget  (som du ikke trenger å søke om her) er hotell for tre netter på hvert av arrangementene, i tillegg til frokost, lunsj, tilgang på mingeleventer og akkreditering.

Søknaden må inneholde:  

 • faglig begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta på Producers LINK
 • relevant CV
 • budsjett (deltakeravgiften er 1900 Euro = 22500 NOK + to reiser til hhv. Warszawa og Amsterdam)
 • prosjektbeskrivelse (1-2 sider) om eventuelt eget barnefilmprosjekt (kort om innhold, hvem som er involvert og om du har fått tilskudd til prosjektet av NFI eller annen offentlig virksomhet).

Det er mulig å søke om stipendet selv om man ikke for tiden jobber med et eget prosjekt, men vi oppfordrer særskilt produsenter med barnefilmprosjekter i utvikling til å søke.

Slik søker du: 

Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker.

For å søke må du være registrert som privat bruker (ikke via produksjonsselskap) og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn-knappen øverst på siden, eller via knappen Søk stipend her på siden Reisestipend utland / NFI

Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden «Producers LINK 2024». Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider. Når søknaden med vedlegg er klar, velger du Send. 


Søknadsfrist: tirsdag 28. mai, innen kl. 12:00 

Se også: 
Producers Link | Young Horizons Industry
Reisestipend utland / NFI
Cinekid for professionals
Kids Kino Industry