Norsk filminstitutt

NFI kjøper inn norske kort- og dokumentarfilmer til bibliotekene. Denne ordningen henvender seg til produsenter av norsk kort- og dokumentarfilm. Søker må ha rettighetene til å selge filmen.

Søknadsfrister

03. mai 2024 kl. 12.00, 25. sep. 2024 kl. 12.00

Formål

Innkjøpsordningen skal bidra til at publikum får tilgang til norsk kort- og dokumentarfilm av kunstnerisk og/eller kulturell verdi. Med norsk film menes det i denne sammenheng en film som har norsk hovedprodusent.

Les retningslinjene her.

Dette kan du søke om

Du kan søke om innkjøp av film for digital distribusjon i en periode som gjelder i fem år. Filmene gjøres tilgjengelig for bibliotekets låntakere i strømmetjenesten Filmbib.

Hvor mye kan du få i vederlag

Vederlag for innkjøp er 30.000 kroner for kortfilm og kortdokumentar, og 50.000 kroner for dokumentarfilm med spilletid fra 25 minutter.

Vederlaget fordeles mellom filmens rettighetshavere etter prosentsatser som er avtalt mellom NFI og Norsk filmforbund.

Vederlag til produsent av filmen vil være 18.000 kroner for kortfilm og kortdokumentarer, og 28.000 kroner for dokumentarfilm med spilletid på 25 minutter og over. MVA er inkludert i utbetalingen fra NFI uavhengig av om rettighetshaver er MVA-pliktig eller ikke.

I tillegg blir 12.000 kroner for kortfilm og kortdokumentarer, og 22.000 kroner for dokumentarfilmer utbetalt til Norsk filmforbund for fordeling av vederlag. Kostnader til administrasjon (2000 kroner) blir trukket fra. Deretter blir vederlaget viderefordelt til personer med opphavsrettslige fagfunksjoner på den enkelte film. Denne fordelingen følger Filmforbundets fordelingsnøkkel.

Mer detaljert informasjon finner du i retningslinjene punkt 5.

Hvem kan søke

Produsenter, eller rettighetshavere med utnyttelsesretten til norsk kort- og dokumentarfilm. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for innkjøp

 • Du må ha alle rettighetene til å selge filmen.
 • Filmen må ha hatt premiere innenfor inneværende år og senest fem år tilbake i tid.
 • Filmen må ha dokumentert offentlig distribusjon på kino, festivaler, tv eller internett. (Private visninger gjelder ikke. Se retningslinjene punkt 3.4).

For at filmen skal kunne bli kjøpt inn stilles det krav til innlevering:

 • Digital filmfil skal leveres i Quicktime Prores HQ eller i tilsvarende kvalitet, med 2.0 lyd. I tillegg må du levere norske undertekster. Etter innkjøp skal produsenten laste opp filene i publiseringsverktøyet Organizer innen en måned.
 • Musikkrapport over de musikalske verkene som eventuelt benyttes i filmen skal listes opp med tittel, navn på musikere/artister og komponister.
 • Det skal leveres høyoppløselig filmplakat og to-tre stillbilder som kan benyttes til presentasjoner av filmen, i undervisningsopplegg, på nett og i sosiale medier.
 • Navn på regissør, manusforfatter og andre fagfunksjoner skal fylles ut i eget skjema for innkjøpsordningen hos Norsk filmforbund, som fordeler individuelle vederlag til rettighetshavere utover produsent, etter Filmforbundets fordelingsnøkkel.

Viktige krav til søknaden

Du må ha lest retningslinjene før du søker om innkjøp.

Søknaden skal inneholde:

 • Påsynsfil av filmen (Vimeo-lenke)
 • Informasjon om filmen (årstall, spilletid, aldersgrense, omtale og emneord)
 • Oversikt over distribusjon/visninger
 • Tekniske spesifikasjoner/filformat
 • Søknad skal fylles ut på eget skjema for hver tittel.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt åtte uker.

NFI oppnevner et utvalg på tre personer som skal vurdere hvilke filmer som skal kjøpes inn. Utvalget er nominert av Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. I utvalget sitter også en kandidat som skal representere bibliotekfaglige miljøer. Utvalget sitter i perioder på tre år.

Saksbehandler hos NFI innstiller til vedtak basert på utvalgets anbefalinger om innkjøp.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson