Norsk filminstitutt

Insentivordningen gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Ordningen henvender seg til norske og utenlandske produksjonsselskaper og skal bidra til å fremme norsk kultur, historie og natur.

Søknadsfrist

24. nov. 2022 kl. 12.00

Formål

Refusjonsordningen er hjemlet i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Les forskriften før du søker.

Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

Dette kan du søke om

Du kan søke om å få refundert deler av produksjonsbudsjettet til internasjonale filmer og serier som skal produseres helt eller delvis i Norge. Vi kan gi refusjon til spillefilm, dokumentarfilm- og serier og dramaserier. Refusjonsordningen omfatter også animasjonsfilm, studioproduksjoner og etterarbeid.

Godkjente kostnader er kostnader som påløper i Norge og utbetales til norske skatteytere.

Kostnader som er påløpt før søknad er bekreftet mottatt av Norsk filminstitutt vil ikke bli regnet som godkjente kostnader.

Hvor mye kan du få i refusjon

Du kan søke om å få refundert inntil 25% av produksjonens godkjente kostnader.

Hvem kan søke

Norske og utenlandske produksjonsselskaper, eller den de gir fullmakt til, kan søke om refusjonsramme.

Vilkår for refusjon

 • Hovedprodusenten må ha produsert minst én film eller serie med bred distribusjon de fem siste årene.
 • Det må opprettes et eget selskap i det norske enhetsregisteret for produksjonen.
 • Minst 30% av finansieringen må være internasjonal.
 • Du må dokumentere at produksjonen har internasjonal distribusjon. Intensjonsavtale om internasjonal distribusjon kan etter vurdering bli godtatt.
 • Du må oppfylle minimumskravet i kvalifiseringstesten.
 • Du må dokumentere bruk på minimum 4 millioner kroner i Norge.
 • Totalt produksjonsbudsjett må minimum være:
  • 25 millioner norske kroner for spillefilm
  • 10 millioner norske kroner for dokumentarfilm
  • 10 millioner norske kroner per episode for dramaserie
  • 5 millioner norske kroner per episode for dokumentarserie

Nyttige lenker og maler for denne ordningen

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 6-8 uker.
 • Søknadene vurderes av produksjonsrådgiver.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Tina Beate Goa Fagerheim

Produksjonsfaglig rådgiver
NFI Bergen
+47 416 71 012 
tina.beate.goa.fagerheim[@]nfi.no

Tina Beate Goa Fagerheim