Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til prosjekter som bidrar til et profesjonelt miljø for kino i Norge. Denne tilskuddsordningen henvender seg til aktører med spesialkompetanse innen kinodrift.

Søknadsfrister

01. nov. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Tilskudd til film- og kinoteknisk rådgivning skal bidra til et profesjonelt miljø for kino i Norge, og opprettholde en desentralisert kinostruktur.

Dette kan du søke om

Prosjektmidler for å dekke utgifter knyttet til for eksempel kurs, lønn og reise.

Vi gir ikke tilskudd til å dekke generelle administrasjonskostnader.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Samlet offentlig støtte kan ikke være høyere enn det som er nødvendig for å dekke driftskostnadene i den relevante perioden. Støttegrensene står i gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 53 (7) og (8).

Hvem kan søke

Aktører med spesialkompetanse innen kinodrift. Som søker må du representere en organisasjon, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Du må oppgi all annen offentlig støtte prosjektet mottar.

Viktige krav til søknaden

  • Dokumentasjon på at du har film- og kinoteknisk kompetanse og erfaring
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Saksbehandling

  • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
  • Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen