Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til prosjekter som kombinerer kompetanseheving for bibliotekansatte med publikumsrettede arrangementer i bibliotek. Dette er en prøveordning med mål om å styrke kompetansen og øke bruken av norske dataspill. Ordningen henvender seg til spillpedagoger, spillutviklere og andre arrangører som kan tilby kurs i bruk av norske dataspill og som har erfaring med publikumsrettede spillarrangementer.

Søknadsfrist

12. mai 2021 kl. 12.00

Formål 

Tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til et profesjonelt miljø for formidling av dataspill, og bidra til bredde og kvalitet i dataspilltilbudet for barn, unge og voksne i Norge. Ordningen har som mål å styrke kompetansen til bibliotekansatte og andre formidlere av dataspill, og på den måten bidra til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere.

Dette kan du søke om 

Du kan søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til ett eller flere prosjekter som kombinerer kurs med publikumsrettede dataspillarrangementer. Det forventes at prosjektet har et visst geografisk omfang når det gjelder hvem som deltar på kurset og hvor arrangementene i etterkant gjennomføres.

Relevante kostnader inkluderer:

 • Prosjektledelse og -gjennomføring
 • Honorarer
 • Reiseutgifter
 • Leie av utstyr, og eventuelt kurslokaler
 • Markedsføring og profilering
 • Rettigheter

Tilskudd kan ikke gå til å dekke vanlige driftskostnader, eller innkjøp av utstyr og andre investeringer som kan tilskrives søkers vanlige drift.

Hvem kan søke

Virksomheter som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre kompetansehevende tiltak for norske spillformidlere, og som kan tilrettelegge for publikums møter med dataspill i forlengelsen av dette.

Søker må være en organisasjon, stiftelse eller foretak registrert i Enhetsregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Arrangement må utføres i samarbeid med relevante bibliotek.

Prosjektet må omfatte kurs for bibliotekansatte etterfulgt av publikumsarrangementer i bibliotek.

Kurset skal styrke bibliotekansattes kompetanse om tilbudet av norske dataspill. Dataspill som er tilgjengelig gjennom NFIs innkjøpsordning skal inngå som en del av innholdet. Kurset skal også gi kjennskap til utvalget av spillmaskiner og -plattformer som kan brukes til formålet. Kurset skal være åpent for andre pedagoger og formidlere som ønsker å lære mer om bruk av spill i bibliotek.

Som en del av kurset skal arrangøren gi opplæring i hvordan man gjennomfører spillarrangementer for publikum, inkludert god formidling av spillene. Det skal gjennomføres minimum tre arrangementer for publikum i lokale bibliotek i forlengelsen av kurset. Det kan for eksempel arrangeres spilltreff/minifestival hvor publikum blir invitert til å spille og lære om norske dataspill. Det er forventet at arrangør samarbeider med norske spillutviklere eller andre spillformidlere.

Det skal legges til rette for at deltakerne på kurs også deltar på (eller arrangerer) minimum ett av publikumsarrangementene i etterkant slik at spillarrangementet i biblioteket blir en praktisk gjennomføring av bruken av spill i bibliotek.

Viktige krav til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse (med målsetting, målgrupper og forventet effekt)
 • Beskrivelse av arrangørens bakgrunn og relevant erfaring
 • Informasjon om samarbeidspartnere
 • Budsjett som viser hva du søker tilskudd til å dekke
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Under koronapandemien er det forventet at søker beskriver hvordan en forholder seg til eventuell nedstengning og pålagte restriksjoner ved fysiske arrangementer. Og hvorvidt hele eller deler av arrangementet kan gjennomføres digitalt.

Detaljerte krav til søknaden finner du i søknadsportalen. 

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver saksbehandler søknaden i samråd med fagpersoner i NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om saksgang og formalia

Christina Iverson

Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
+47 917 35 598
christina.iverson[@]nfi.no

Christina Iverson