Norsk filminstitutt

Tilskuddsordningen skal bidra til å kompensere for økonomiske tap hos norske produksjonsselskap som skyldes flytting av nasjonal kinopremiere som følge av koronarestriksjoner.

Søknadsfrist

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon. Les forskriften før du søker.

Formålet med ordningen er å øke produksjonsforetakets inntekter, og at hvert audiovisuelt verk når sitt optimale publikumspotensiale tross utsettelse av premiere som følge av koronarestriksjoner. Filmens premiere må opprinnelig ha vært planlagt i tidsrommet 08.12.2021 - 01.02.2022, og det må foreligge en plan for ny lansering på et senere tidspunkt.

Dette kan du søke om

  • Du kan søke om tilskudd til å dekke inntil 75% av uunngåelige økonomiske forpliktelser knyttet til flytting av kinopremiere som følge av koronarestriksjoner.
  • Vi gir ikke tilskudd til å dekke medgått arbeidstid hos produsent/distributør/lanseringsansvarlig

Hvem kan søke

  • Uavhengige produksjonsselskap i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.
  • Foretaket kan ikke ha det offentlige som hovedeier eller ha vesentlige forretningsmessige forbindelser til prosjektets primære visningsplattform.
  • Foretaket må være organisert som aksjeselskap.
  • Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Produksjonsselskaper må ha vært nødt til å flytte planlagt kinopremiere på grunn av myndighetspålagte koronarestriksjoner.

Kinopremieren skal være for en norskprodusert kinofilm, eller en minoritets samproduksjon som har mottatt tilskudd fra NFI

Søkere må kunne dokumentere at prosjektet det søkes med hadde opprinnelig planlagt premiere i tidsrommet 08.12.2021 - 01.02.2022, og at koronarestriksjoner som ble innført førte til flytting av premiere ut av dette tidsrommet. flytting av premiere innenfor dette tidsrommet.

Viktige krav til søknad

Søkere må kunne dokumentere uunngåelige økonomiske forpliktelser relatert til flytting av kinopremiere i form av originalfaktura mottatt hos distributør eller produsent med ordredato, eller kontrakter på leveranse av tjenester og innhold til premierearrangement med ordredato.

Kostnaden skal være betalt av produksjonsforetaket før det søkes.

Kostnadene i søknaden skal samtidig ikke være del av filmens godkjente regnskap for lansering dersom filmen har mottatt tilskudd innenfor ordinær lanseringstilskuddsordning fra NFI.

Saksbehandling

Endelig svar på søknaden kommer tidligst etter fristens utløp.

Søknader behandles av Isabell Langvatn, publikums- og markedsrådgiver hos NFI.

Eventuelt tilskudd må anmodes om innen 15.11.2022

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Isabell Langvatn

Publikumsrådgiver
+ 47 417 65 485
isabell.langvatn[@]nfi.no

Isabell Langvatn