Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til lansering av norske spill for å bidra til at norske spill kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og nå et stort publikum.

Søknadsfrister

Søknader til denne ordningen behandles løpende. Du må søke senest kl. 12.00 (norsk tid) dagen før festivalen eller markedet starter.

Formål

Våre tilskuddsordninger for spill er hjemlet i ny forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Les forskriften før du søker.

Tilskudd til lansering skal bidra til at hvert dataspill kan nå sitt optimale publikumspotensial, hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og øke produksjonsforetakets inntekter fra dataspillet.

Dette kan du søke om

NFI kan gi tilskudd til relevante kostnader forbundet med deltakelse på salgsmarkeder, promotering og tilrettelegging i forbindelse med lansering. Det er mulig å søke om tilskudd til gjennomføring av ett eller flere lanseringstiltak (langsiktig lansering). Tidsperioden for langsiktig lansering skal vare maks ett år.

Kostnader forbundet med deltakelse på salgsmarkeder, herunder:

 • Spesifiserte reisekostnader
 • Deltakeravgift
 • Standleie/-omkostninger

Det forutsettes at produsenten er til stede på salgsmarkedet

Kostnader forbundet med promotering, herunder:

 • Produksjon av promoteringsmateriale
 • Pressemøter og pressepakker
 • Mediekjøp eller annonsering på relevante distribusjonsplattformer
 • Markedsføring og PR
 • Honorar til innleid lanseringsrådgiver (maksimalt 10% av budsjett)

Kostnader forbundet med tilrettelegging, herunder:

 • Oversettelser
 • Videreutvikling av grensesnitt eller lignende for å tilrettelegge for andre markeder

Hvem kan søke?

Profesjonelle produksjonsselskaper i Norge eller innen EØS som har audiovisuell produksjon som hovedformål.

Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret.

Vilkår for tilskudd

Du må ha rettighetene til å lansere spillet.

Søknaden må gjelde et norsk kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:

 • Designdokumentet eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
 • Dataspillet er på norsk eller samisk språk.
 • Prosjektet fokuserer på norsk språk, kultur og historie, eller tematikk som har relevans for en norsk målgruppe. 

Dataspillet har et vesentlig bidrag fra opphavere eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land. 

Viktige krav til søknad

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsskjemaet.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Søknaden behandles av lanseringsrådgiver og fagansvarlig som innstiller.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

For spørsmål om ordningen

Magnus Tellefsen

Dataspillrådgiver
+47 404 36 301
magnus.tellefsen[@]nfi.no

Magnus Tellefsen