Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringskampanjer og -tiltak som øker interessen for, og kunnskap om. den typen filmer.

Søknadsfrister

30. nov. 2023 kl. 12.00, 10. april 2024 kl. 12.00, 28. nov. 2024 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til prosjektmidler for koordinering og gjennomføring av nasjonale profileringstiltak med formål om å øke interesse for, og kunnskap om, norsk film og utenlandsk kvalitetsfilm.

Godkjente kostnader inkluderer:

 • Honorarer
 • Trykk
 • Design
 • Annonsering
 • Andre relevante kostnader knyttet til gjennomføring og markedsføring av tiltak

Hvor mye kan du få i tilskudd

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller virksomheter registrert i Enhetsregisteret

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad minimum to måneder før prosjektet skal starte.

Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen.

Tiltaket må omfatte aktører eller arrangementer som foregår i flere regioner i Norge.

Viktige krav til søknaden

 • Dokumentasjon på tidligere relevante resultater.
 • Prosjektbeskrivelse som omfatter alle ledd i kampanjen eller arrangementet.
 • Beskrivelse av målgruppe og hvordan kampanjen bidrar til å styrke interessen for norsk film og/eller utenlandsk kvalitetsfilm
 • Beskrivelse av forankring i bransjen, samarbeidspartnere og hvordan tiltaket når ut nasjonalt.
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen