Norsk filminstitutt

EKSTRA UTLYSNING:

Som en del av regjeringens satsing på å få publikum tilbake til kinosalene etter pandemien, deler Norsk filminstitutt ut ekstra midler på 7 millioner kroner til tiltak som skal bidra til en økning av publikumsbesøket på kino i Norge. Disse kampanjene kan søkes på i ordningen for Nasjonale profileringstiltak. Kinoene, distributørene, filmfestivalene og cinematekene oppfordres til å søke.

Søknadsfrister

10. juni 2022 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

Om ordningen

Gjennom ordningen Nasjonale profileringstiltak gir NFI tilskudd til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å få publikum tilbake på kino. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringstiltak som øker interessen for å se film på kino igjen.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til prosjektmidler for koordinering og gjennomføring av en kampanje med formål om å øke besøket på kino i Norge.

Les mer om regjerningens satsing her

Godkjente kostander inkluderer:

 • Honorarer
 • Trykk
 • Design
 • Annonsering
 • Andre relevante kostnader knyttet til gjennomføring og markedsføring av tiltak

Hvor mye kan du få i tilskudd

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller virksomheter registrert i Enhetsregisteret

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad minimum to måneder før prosjektet skal starte.

Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen.

Tiltaket må omfatte aktører eller arrangementer som foregår i flere regioner i Norge.

Viktige krav til søknaden

 • Dokumentasjon på tidligere relevante resultater.
 • Prosjektbeskrivelse som omfatter alle ledd i kampanjen eller arrangementet.
 • Beskrivelse av målgruppe og hvordan kampanjen bidrar til å styrke interessen for norsk film og/eller utenlandsk kvalitetsfilm
 • Beskrivelse av forankring i bransjen, samarbeidspartnere og hvordan tiltaket når ut nasjonalt.
 • Budsjett
 • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver kompetansetiltak og formidling
NFI Bergen
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen