Norsk filminstitutt

NFI gir tilskudd til gjennomføring av prosjekter som bidrar til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum. Ordningen henvender seg til virksomheter som skal arrangere nasjonale profileringskampanjer og -tiltak som øker interessen for, og kunnskap om, den typen filmer.

Søknadsfrister

12. mai 2021 kl. 12.00, 01. des. 2021 kl. 12.00

Formål

Våre tilskuddsordninger er hjemlet i forskrift om tilskudd til filmformidling. Les forskriften før du søker.

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til prosjektmidler for koordinering og gjennomføring av nasjonale profileringstiltak med formål om å øke interesse for, og kunnskap om, norsk film og utenlandsk kvalitetsfilm. Tilskudd kan gå til å dekke kostnader til for eksempel markedsføring, design, prosjektledelse og honorarer, og andre relevante kostnader i prosjektet som bidrar til formålet.

Hvor mye kan du få i tilskudd

Beløpets størrelse fastsetter vi ut fra en samlet vurdering av tiltaket.

Hvem kan søke

Organisasjoner, stiftelser eller virksomheter registrert i Enhetsregisteret

Vilkår for tilskudd

Du må levere fullstendig søknad før prosjektet skal starte.

Vi gir ikke tilskudd til markedsføring av enkeltfilmer, enkeltstående festivaler eller arrangementer under denne ordningen.

Viktige krav til søknaden

  • Dokumentasjon på at du er en profesjonell arrangør
  • Prosjektbeskrivelse
  • Plan for markedsføring og PR, eventuelt distribusjon
  • Budsjett
  • Finansieringsplan hvor all finansiering er spesifisert

Saksbehandling

Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.

Det er saksbehandler hos NFI som behandler søknaden.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Stig Andresen

Rådgiver tilskudd, barn og unge, distribusjon, kompetansetiltak og kampanjer
+47 920 92 475
stig.andresen[@]nfi.no

Stig Andresen