Norsk filminstitutt

NFI gir etter avtale med Utenriksdepartementet tilskudd til reiser for internasjonale eksperter og presse som blir invitert til norske festivaler og filmkulturelle arrangementer. Denne tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av festivaler og filmkulturelle arrangementer med fokus på norsk film, og skal bidra til å skape internasjonal oppmerksomhet rundt norske audiovisuelle verk.

Søknadsfrist

13. april 2021 kl. 12.00, 08. nov. 2021 kl. 12.00

Formål

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke

 • etterspørsel etter norsk film internasjonalt
 • bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonale nettverk
 • omtale av norsk film i internasjonale medier
 • samarbeid og utveksling mellom norske og internasjonale aktører

Mer om formålet finner du i UD og NFIs avtale om delegering av UDs søknadsbaserte reisestøtteordninger.

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke reise og opphold for:

 • Internasjonale eksperter som er invitert til Norge (primært distributører, innkjøpere, salgsagenter og festivalprogrammerere).
 • Internasjonal presse som er invitert til Norge.

I 2021 kan du også søke om tilskudd til å dekke kostnader knyttet til avvikling av digitale arrangementer, som for eksempel prosjektledelse, teknisk utvikling og produksjon. Kostnadene må kunne relateres til formålet med ordningen.

Hvem kan søke

Arrangører av norske filmfestivaler og andre arrangører av prioriterte filmkulturelle begivenheter.

Vilkår for tilskudd

Tilskuddsmottaker må praktisere nulltoleranse mot alle former for økonomiske misligheter.

Viktige krav til søknaden

 • Mål for besøket og definering av målgrupper
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres
 • Beskrivelse av tiltak/programskisse
 • Antall inviterte
 • Oversikt over inviterte eksperter/journalister og hvilke fagområde/publikasjon de representerer
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett- og finansieringsplan

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsskjema.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner hos NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad