Norsk filminstitutt

NFI gir etter avtale med Utenriksdepartementet tilskudd til reiser for internasjonale eksperter og presse som blir invitert til norske festivaler og kulturelle arrangementer. Denne tilskuddsordningen henvender seg til arrangører av festivaler og kulturelle arrangementer med fokus på norsk film, serier og spill. Reisestøtten skal styrke norsk film, serier og spills posisjon internasjonalt, i tråd med regjeringens mål om å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter, og målet om en 50 prosent økning av norsk eksport.

Søknadsfrist

22. april 2024 kl. 12.00

Formål

Denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke:

 • Investering i og salg av norsk film, serier og spill internasjonalt.
 • Bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonale nettverk i den norske film-, serie- og spillbransjen.
 • Oppmerksomhet om norsk film, serier og spill i internasjonale medier.
 • Samarbeid og utveksling mellom norske og internasjonale aktører.

Mer om formålet finner du i UD og NFIs avtale om delegering av UDs søknadsbaserte reisestøtteordninger

Dette kan du søke om

Du kan søke om tilskudd til å dekke reise og opphold, samt til digitale arrangement for:

 • Internasjonale eksperter som er invitert til Norge (primært distributører, innkjøpere, salgsagenter og festivalprogrammerere).
 • Internasjonal presse som er invitert til Norge.

Når det gjelder digitale arrangement kan det gis støtte til utvikling av tekniske løsninger og den praktiske avviklingen av arrangementet.

Hvem kan søke

Arrangører av norske film- og seriefestivaler og andre arrangører av prioriterte film-, og serie- og spillkulturelle begivenheter.

Vilkår for tilskudd

Tilskuddsmottaker må praktisere nulltoleranse mot alle former for økonomiske misligheter.

Viktige krav til søknaden

 • Mål for besøket og definering av målgrupper.
 • Beskrivelse av hvorfor tilskudd bidrar til at tiltaket gjennomføres.
 • Beskrivelse av tiltak/programskisse.
 • Antall inviterte.
 • Oversikt over inviterte eksperter/journalister og hvilke fagområde/publikasjon de representerer.
 • Samarbeidspartnere.
 • Budsjett- og finansieringsplan.

Du finner alle detaljerte krav til søknaden i søknadsskjema.

Saksbehandling

 • Saksbehandlingstid er normalt 4-6 uker.
 • Rådgiver behandler søknadene i samråd med fagpersoner hos NFI.

Se her for en full gjennomgang av saksgangen i NFI.

Kontakt

Hanne Merethe Okstad

Rådgiver lansering utland
+47 917 26 414
hanne.merethe.okstad[@]nfi.no

Hanne Merethe Okstad