Fem filmarbeidere fikk rekrutteringsstipend i 2017 for å hospitere hos erfarne filmskapere.

Liv-Joelle_Barbosa Blad - foto Signe-Luksengard (2).jpg
Liv Joelle Barbosa Blad. Foto: Signe Luksengard

Gjennom Norsk filminstitutts filmrekrutteringstipend kan profesjonelle filmarbeidere tidlig i karrieren søke stipend på inntil 50.000 kroner til faglig og kunstnerisk utvikling. Dette skjer gjennom hospitering hos en mer erfaren fagarbeider på en spillefilm, kinodokumentar eller dramaserie. Vi deler ut inntil seks slike stipender i året, og regissører prioriteres i søknadsbunken.

Disse fikk stipend i 2017: Regissør Liv Joelle Barbosa Blad, regissør Liv Mari Mortensen, regissør Henry K. Norvalls, lyddesigner Eli Nygård og regissør Sabrina Khan Norstrøm.

- Det er en glede å kunne gi rekrutteringsstipend til fem talenter i bransjen, og på kvinnedagen er det ekstra hyggelig å fortelle at fire av fem mottakere er kvinner. Rekruttering er svært viktig for å oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film, sier avdelingsdirektør Stine Helgeland i NFI.

Om stipendmottakerne:

Liv Joelle Barbosa Blad er utdannet filmregissør fra Nordland kunst- og filmfagskole, og har regissert flere kortfilmer, blant annet Amanda-vinneren Min Søster fra i fjor. Hun har fått stipend for å hospitere hos regissør Jannicke Systad Jacobsen på spillefilmen Hjelperytteren.

Liv Mari Mortensen er utdannet innen film og TV-produksjon og som manusforfatter, og jobber som regissør. Som stipendmottaker hospiterer hun nå på regissør Eirik Svenssons kommende spillefilm Harajuku. 

Eli Nygård har en master i film- og videoproduksjon, og har jobbet som lydtekniker og -designer på film og TV-produksjoner. Nå har hun vært hospitant hos fagansvarlig for lyd Morten Solum, og deltatt i arbeidet med den kommende dramaserien Lykkeland.

Sabrina Khan Norstrøm er utdannet innen film og TV på Westerdahls, jobber med regi, og har gjennom rekrutteringsstipendet fått være med på arbeidet med Iram Haqs spillefilm Hva vil folk si.

Eneste hane i kurven er regissør og manusforfatter Henry K. Norvalls, som hospiterer hos regissør André Øvredal på den kommende spillefilmen Torden fra Nordisk Film Production.  

- Lærer masse

Flere av stipendmottakerne er godt i gang med, eller har allerede avsluttet sin hospitantordning, og tilbakemeldingene har vært positive.

- Jeg er kjempefornøyd, og lærer masse, sier Liv Joelle Barbosa Blad, som er i full gang som hospitant sammen med Jannicke Systad Jacobsen på innspillingen av spillefilmen Hjelperytteren.

 De to ble kjent gjennom NFIs talentsatsing Nye Veier, og ville gjerne samarbeide videre – noe dette stipendet har gitt dem muligheten til.

- Nå er jeg omtrent midtveis i løpet, og det har vært kjempebra å følge Jannicke i dette prosjektet, sier Barbosa Blad, som har vært involvert i filmen helt fra starten.

- Det begynte med at jeg fikk lese flere forskjellige manusutkast, noe som var veldig interessant for å se progresjonen i prosjektet, og jeg har også vært med på casting og leseprøver. For meg er det lærerikt å observere Jannicke i arbeid, og også kunne være en sparringspartner. Jeg har lært masse – både om hvordan et filmsett drives, hvordan en regissør tenker og prioriterer arbeidet sitt, sier hun.

Kjønnsbalanse

At det er en høy kvinneandel blant de som får stipendet for 2017-er i tråd med NFIs handlingsplan for kjønnsbalanse.

- NFI har et uttalt mål om kjønnsbalanse på 50/50 innen 2020, og har vedtatt at vi skal ha en kvinneandel på minimum 50 prosent innen våre ordninger for talentutvikling. Dette er et tiltak med langsiktig effekt, som på sikt vil sørge for et større tilfang av kvinnelige filmskapere i årene som kommer – noe som er svært viktig for å heve kvinneandelen i alle ledd i filmproduksjoner. For å greie målet om 50/50 er det viktig at hele filmbransjen jobber mot samme mål, og tenker kjønnsbalanse i alle stadier av filmproduksjonen, sier Sveinung Golimo, avdelingsdirektør i NFI.

Norsk filminstitutt har ansvar for å sørge for bredde og mangfold i norsk filmproduksjon, og norsk film skal speile samfunnet.

- Da er det viktig at også kvinnelige filmskapere får fortelle sine historier. Kjønnsbalansen i norsk film er ikke god nok, og vi har kanskje heller ikke vært flinke nok i vårt arbeid med å bidra til bedre kjønnsbalanse. Vi har nå iverksatt flere tiltak både på kort og lang sikt, og har tro på at vi skal greie målet om 50/50 innen 2020, sier Golimo.

Les mer om ordningen og søk rekrutteringsstipend

Les mer om kvinneandelen i norsk film for 2017

I NFIs handlingsplan for bedre kjønnsbalanse (2016) kan du lese mer om NFIs arbeid for en bedre kjønnsbalanse i filmbransjen.

Høsten 2017 arrangerte NFI et seminar som diskuterte konsekvensene av at store deler av befolkningen er underrepresentert i og på film, og hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å gjøre noe med det. Opptak fra deler av seminaret kan du se her: "Let's talk about sex! Hvordan kan vi oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film?"