Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har denne måneden gitt totalt 130 000 til arrangementer for spillformidling. Arrangementene som har fått tilskudd finner sted i Longyearbyen, Gjøvik og Trondheim. 

Spillkontroller

Disse har fått tilskudd 

Longyearbyen lokalstyre er tildelt kr 60 000 til en arrangementsrekke for formidling av spill i mørketiden. I Longyearbyen vil verdens nordligste folkebibliotek invitere det norske spillselskap Red Thread Games til å fortelle om inspirasjonen bak det kommende spillet Svalbard. I tillegg inviterer de Gaming akademiet til foredrag om konsollhistorie med VR-spilling.  

Gjøvik bibliotek og litteraturhus har de siste årene gjennomført spilldager i november. De er tildelt 30 000 kroner til årets Spilldag hvor de skal markere International Game Week på biblioteket. Det blir et sammensatt program med utstillinger og foredrag hvor spill blir satt i en faghistorisk kontekst. Besøkende vil blant annet lære om hvordan de ulike virkemidlene i spill fungerer. Det blir invitert til møter mellom publikum og lokale spillutviklere, med ekstra fokus på norske spill. 

Trondheim bibliotek er godt i gang med en rekke spillrelaterte arrangementer denne høsten. De er tildelt 40 000 kroner til Kulturnatt, som fant sted 16. september, og Retrospilldagen 15. oktober. Studio Gauntlet er et av Trondheims mest spennende selskaper om dagen, som blant annet vant pris under årets Spillprisen for sitt flerspillerspill Bonkies. De er invitert til å snakke om hvordan de har latt seg inspirere av eventyr under utviklingen av sitt nye spill.  

Stimulerer dataspillkultur i Norge 

Tilskuddene er gitt i NFIs ordning for arrangementer for formidling av dataspill. Ordningen skal bidra til bredde og kvalitet i dataspilltilbudet for barn, unge og voksne, og stimulere dataspillkulturen i Norge.  

Ordningen gir tilskudd til formidlingstiltak hvor dataspill blir presentert for publikum i en pedagogisk, kulturell, samfunnsmessig eller historisk sammenheng. Formidlingstiltak er i denne sammenheng et program eller en aktivitet som omfatter mer enn selve spillopplevelsen, og som bidrar til å gi publikum økt kompetanse og forståelse av dataspill. 

Løpende frist  

NFI har to ordninger rettet mot formidling av dataspill:  

Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill  

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill 

Disse to ordningene har nå fått løpende søknadsfrist. Gjennom disse ordningene kan man få tilskudd til både spillformidlingsarrangementer og kompetansehevende tiltak rettet mot bibliotekarer, pedadoger og andre yrkesgrupper som arbeider med formidling av dataspill.  

 • Christina Iverson
  • Christina Iverson

  • Rådgiver innkjøpsordninger og spillformidling
  • Telefon: +47 917 35 598
  • E-post: christina.iverson[@]nfi.no
 • Edda Falk
  • Edda Falk

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 476 32 550
  • E-post: edda.falk[@]nfi.no