Norsk filminstitutt

NFI gir 4,5 millioner kroner i tilskudd til formidlings- og profileringstiltak til kinoene, festivalene og den kunstnerisk uavhengige filmen.

Foto. Gammel prosjektor
Foto: Unsplash

Ordningene kompetansehevende tiltak, nasjonale profileringstiltak og kinoteknisk rådgivning er ordninger som bidrar til å styrke norsk films og den utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum, og bidrar til et profesjonelt miljø for filmformidling i Norge.

I denne runden styrkes kinoens evne til å nå fram til sitt publikum, især familiepublikummet og barn og unge. Tilskuddet skal også bygge kompetanse om formidling av den kunstnerisk uavhengige filmen. 

 • Film & Kino får 1.630.000 kroner til tiltak som utvikler formidlingskompetansen til kinobransjen. De får midler til å arrangere Filmtreff gjennom året, Regionale kinoseminar for de mindre kinoene, og Den norske kinokonferansen, som arrangeres hvert år i slutten av november.
 • Film & Kino får i tillegg 1.600.000 kroner til å markedsføre Den store kinodagen og Den store skolekinodagen. Den store kinodagen, som finner sted den første lørdagen i november, er en etablert kampanje som har blitt arrangert i 35 år. Denne lørdagen har særlig godt besøk på norske familiefilmer. Den store skolekinodagen med rabatterte visninger i alle landets kinoer starter 2. tirsdagen i januar og arrangeres i samarbeid med den lokale kinoen.    
 • Film & Kino har også fått 965.000 kroner til kinoteknisk rådgivning, en tjeneste som er nyttig for særlig de mindre kinoene rundt om i landet. Tjenesten sikrer at kinoene rundt om i distriktet får hjelp til å planlegg ombygging av kinosaler, og hjelp med valg av leverandørtjenester og prosjektering av sine kinosaler.
 • Filmbyrået Jack har det siste året etablert en nettverkssamling for filmskapere og formidlere av kunstnerisk ambisiøs film. I 2024 får Jack 275.000 kroner til å arrangere to nye nettverkssamlinger, i samarbeid med Kunstnernes Hus.

– Barn og unge er en viktig publikumsgruppe å nå, både fordi denne gruppen fortjener et godt og mangfoldig kinotilbud, men også fordi undersøkelser viser at medie- og kulturvaner etableres i ung alder, sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling og samfunn på Norsk filminstitutt.

–Kampanjene til Film & Kino som Den store kinodagen og Den store skolekinodagen bygger framtidas publikum. For å gjøre kinoen til en naturlig arena og møteplass for et framtidig publikum, er slike introduksjoner viktig. Derfor prioriterer Norsk filminstitutt å gi tilskudd til disse, sier avdelingsdirektør Julie Ova.

Neste søknadsfrist for kompetansehevende tiltak og nasjonale profileringstiltak er 10. april, kl. 12.00.

Les mer om ordningene her: 

Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger

Nasjonale profileringstiltak

Film- og kinoteknisk rådgiving

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no