Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser inntil åtte stipend for deltakelse på GDC - Game Developers Conference i San Francisco 18. – 22. mars 2024.

Tid:
Mandag 18. mars - Fredag 22. mars

Søknadsfrist: innen kl 12:00 (norsk tid) mandag 22. januar 2024

Målgruppe: Spillutviklere 


GDC er kanskje den mest relevante profesjonelle møteplassen for spillindustrien.
Du kan få dekket reise- og oppholdsutgifter, i tillegg til deltakeravgiften, og kan da - avhengig av godkjent budsjett - få tildelt stipend inntil kr 22 000.

Vi gjør oppmerksom på at dersom:

 • du har et aktuelt spillprosjekt som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI, og som skal profileres under GDC og/eller Game Connection, kan du i stedet søke om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte, les mer her Tilskudd til lansering av spill. / NFI
   
 • du jobber i et selskap som har søkt om eller mottatt tilskudd til lansering, hvor GDC 2024 er inkludert, så vil ikke stipend til enkeltpersoner fra dette selskapet bli prioritert.

  Hva søknaden må inneholde

  Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:
 • en faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å reise til GDC
 • et budsjett
 • relevant cv
 • opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra


Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend. Last opp et dokument hvor du henviser til utlysningen i søknadsportalen.

Dersom du mottar stipendet må du fylle ut en evalueringsrapport i etterkant, innen en måned etter arrangementer er avsluttet. Opplysninger om dette og andre detaljer vil framgå i tilskuddsbrevet du vil motta dersom du blir valgt ut til å motta stipend.

Prioritering

I henhold til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill, kapittel 4, skal det legges vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskuddsforvalter kan også prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i dataspillbransjen.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.
 

Slik søker du

 • Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden, eller via knappen «søk stipend her» på siden Reisestipend utland / NFI.
 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden ”GDC 2024”.
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
 • Når søknaden med vedlegg er klar, velger du Send.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill - Lovdata

Søknadsfrist

Søknadsfrist: innen kl 12:00 (norsk tid) mandag 22. januar 2024

Du vil motta svar på søknaden innen fristen for Early Bird.
Les mer om “Early Registration discount pricing” her: Passes & Prices | GDC | Game Developers Conference (gdconf.com).

Relatert link:
Les mer om GDC: Game Developers Conference (GDC) (gdconf.com)
Les mer om Reisestipend utland: Reisestipend utland / NFI

 

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg