Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser inntil ti stipend for deltakelse på Nordic Game i Malmø (online) 26.-28. mai 2021.

Tid:
Onsdag 26. mai - Fredag 28. mai

Målgruppe: Spillprodusenter og filmprodusenter
Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) tirsdag 13. april 2021.

Nordic Game er en av de mest relevante konferansene for aktører innen europeisk spillindustri.  Men det er også en relevant og interessant møteplass for filmbransjen.

NB! I år foregår hele Nordic Game online, og stipendene skal gå til å dekke utgifter for deltakelsen. Du kan få tilskudd til å dekke inntil 2600 NOK, avhengig av hvilken deltakeravgift du har.

Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

  • en faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å delta
  • et budsjett
  • relevant cv
  • opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend.
 

Prioritering

I henhold til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill , kapittel 4, skal det legges vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskuddsforvalter kan også prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i dataspillbransjen.

Ved tildeling vil vi prioritere å spre stipendene til deltagere fra ulike selskap.

Slik søker du

  • For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden, eller via knappen «søk stipend her» på siden Reisestipend utland / NFI.
  • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden ”Nordic Game 2021”.
  • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider.
  • Når søknaden med vedlegg er klar velger du Send.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill - Lovdata

Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) tirsdag 13. april 2021.

RELATERTE SAKER:
Les mer om Reisestipend utland / NFI
Les mer om Nordic Game 2021
Les mer om: Tilskudd til lansering av spill. / NFI

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen