Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt utlyser inntil ti stipend for deltakelse på Nordic Game i Malmø 23. - 26.mai 2023.

Tid:
Tirsdag 23. mai - Fredag 26. mai
Sted:
Malmø

Målgruppe: Spillprodusenter
Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) torsdag 4. mai 2023.

Nordic Game er en av de mest relevante konferansene for aktører innen europeisk spillbransje. NFI utlyser ti reisestipend på inntil 10. 000 kroner (inntil 13.000 for deltakere som også skal delta på MeetToMatch) for deltakelse på Nordic Game. Tilskuddet skal gå til å dekke deltakeravgift, reise og opphold.


Vi gjør oppmerksom på at dersom:

 • du har et aktuelt spillprosjekt som har mottatt tilskudd til utvikling fra NFI, og som skal profileres under Nordic Game, kan du i stedet søke om tilskudd til lansering i utlandet på vanlig måte, les mer her Tilskudd til lansering av spill. / NFI
   
 • du jobber i et selskap som har søkt om eller mottatt tilskudd til lansering, hvor Nordic Game 2023 er inkludert, så vil ikke stipend til enkeltpersoner fra dette selskapet bli prioritert.


Søknaden må inneholde

Søknadens innhold og hva du trenger å levere framgår i søknadsportalen, men fremhever her det mest sentrale:

 • en faglig begrunnelse på hvorfor du ønsker å reise til Nordic Game
 • et budsjett
 • relevant cv
 • opplysninger om eventuelle andre offentlige instanser det er søkt eller mottatt tilskudd fra

Du behøver ikke levere dokumentasjon på at du har akkreditering til arrangementet i stipendsøknaden, men dette må leveres før utbetaling av stipend. Dersom du også skal delta på MeetToMatch må du legge ved en bekreftelse på at du er påmeldt. Last opp et dokument hvor du henviser til utlysningen i søknadsportalen der dette blir påkrevd i søknadsskjemaet.

Prioritering

I henhold til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill, kapittel 4, skal det legges vekt på ordningens formål og den faglige begrunnelsen for søknaden. Tilskuddsforvalter kan også prioritere søknader ut fra målet om kjønnsbalanse og mangfold i dataspillbransjen.

Ved prioritering mellom søkere vil vi legge vekt på søkerens egenmotivasjon for faglig utvikling ved å delta, i tillegg ønsker vi å fordele stipendene på deltagere fra flest mulig selskaper.

Slik søker du

 • Tilskudd kan kun søkes av enkeltpersoner og må leveres enkeltvis for hver person som søker. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn på www.nfi.no. Dette gjør du via Logg inn knappen øverst på siden, eller via knappen «søk stipend her» på siden Reisestipend utland / NFI
   
 • Velg fanen Stipend til deltakelse på kurs i utlandet, deretter Utlyst av NFI og merk søknaden ”Nordic Game 2023”
 • Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på våre nettsider
   
 • Når søknaden med vedlegg er klar, velger du Send

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill - Lovdata

Dersom du mottar stipendet må du fylle ut en evalueringsrapport i etterkant, innen en måned etter arrangementer er avsluttet. Opplysninger om dette og andre detaljer vil framgå i tilskuddsbrevet du vil motta dersom du blir valgt ut til å motta stipend.

Vi viser for øvrig til Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill - Lovdata


Søknadsfrist: innen 12.00 (norsk tid) torsdag 4. mai 2023


RELATERT:
Les mer om: Reisestipend utland / NFI
Les mer om: Nordic Game Community
Les mer om: Tilskudd til lansering av spill. / NFI

Kontakt

Rune Tellefsen

Konsulent kompetanse og partnerskap
+47 908 55 015
rune.tellefsen[@]nfi.no

Rune Tellefsen

Jakob Berg

Kommunikasjonsrådgiver
+47 971 977 66
jakob.berg[@]nfi.no

Jakob Berg